Terapeut

Archanděl Azrael: „Jste rozenými terapeuty a vaše rady a duševní podpora přinášejí užitek mnoha lidem.“

Doplňující vzkaz: „Součástí vašeho životního poslání je radit lidem způsobem, který je povzbuzuje, motivuje, utěšuje, léčí a inspiruje. Jste skutečnými duchovními terapeuty a lidé vás považují za důvěryhodné přátele. Rozšiřte své poradenství na další úroveň, budete totiž pomáhat většímu množství lidí. Zavolejte mě, abych vám poradil a podpořil vás.“

Jak pracovat s archandělem Azraelem:
Azraelovo jméno znamená „Ten, jemuž pomáhá Bůh“ a on sám podporuje ty, kteří pomáhají druhým. Obzvláště rád pomáhá terapeutům, kteří pracují  s truchlícími nebo umírajícími. Požádejte Azraela, aby při konzultacích vedl vaše slova a činy a pomohl vám zůstat trpělivými a soucitnými. Může vám také pomoci dostat se k profesi terapeuta a nasměruje vás ke studiu, zácviku a vlastní úspěšné praxi.