Afirmace 

 

Afirmace při problémech s močovým měchýřem

 + Od nynějška jsem připravený nechat věcem volný průběh a tak se dokonale osvobodit.

+ Opravdu opouštím veškerou podmíněnost tohoto života jsem dokonale přístupný novým myšlenkám.

+ Cítím ve svém měchýři blahodárnou úlevu a zbavuji se posledního zbytku jakéhokoliv nátlaku.

+ Jsem nyní úplně svobodný, cítím se dobře a v bezpečí.

+ Otevírám myšlenkám lásky, míru a radosti cestu do svého života a cítím se jako znovuzrozený.

+ Můj močový měchýř pracuje teď a navždy v dokonalém univerzálním řádu.

+ Jsem teď úplně posílený z pramene svého života.

+ Celé moje tělo je naplněno absolutní harmonií a láskou.

+ Děkuji univerzální síle za svůj klid a zdraví.

+ Můj močový měchýř teď funguje dokonale podle univerzálního řádu a jsem za to vděčný.

 

Afirmace při nízkém krevním tlaku

+ Ode dneška žiji uvědoměle Tady a Teď

+ Probouzím se každé ráno zcela klidně a jsem naplněn dynamikou a životní radostí.

+ Každý den se soustřeďuji na pravdu, krásu a dobro.

+ Každé ráno děkuji za krásný den a dokonale zvládám svůj život.

+ Zbavuji se všeho nepodstatného. Koncentruji se na podstatné věci.

+ Prožívám nový život ve zcela nové dimenzi a krev proudí klidně a laskavě celým mým tělem.

+ Jsem vděčný, že můj krevní oběh pracuje dokonale a každá buňka mého těla je perfektně prokrvená.

+ Prožívám život zcela uvědoměle a zvládám ho v naprosté harmonii a s radostí.

+ Každý den se raduji, že mohu dát svému životu nový smysl a rozeznávám krásu svého okolí.

+ Stále intenzivněji v sobě cítím harmonický tok životní energie a děkuji univerzální síle za stabilní krevní oběh.

+ Můj život je ode dneška určován životní radostí a dynamikou. Každou vteřinu své existence prožívám s láskou, štěstím a v hlubokém míru.

 

Afirmace při vysokém krevním tlaku

+ Poznávám, že krev je materiálním zdrojem mého života.

+ Vím, že v každé kapce krve je obsažený celý člověk.

+ Můj krevní tlak naznačuje stupeň a způsob mé životní dynamiky.

+ Vím, že v mém životě jsou obsažena správná řešení všech úkolů.

+ Ode dneška vidím v každém úkolu skutečné osvobození a moje krev právě proto proudí zcela svobodně a lehce.

+ Jsem připravený zvládnout všechny své úkoly co nejlépe a proto jsem naprosto svobodný.

+ Moudře používám svou životní energii a můj život je naplněný touto životní silou.

+ Ode dneška vidím své úkoly zcela jasně a zřetelně a vím, že pravé vysvobození už je skutečností.

+ Můj život je nyní a navždy doprovázen láskou, radostí, štěstím a hlubokým mírem.

+ Jsem ve svém myšlení, řeči a činech absolutně svobodný.

+ Ode dneška nechávám svým pozitivním pocitům volný průběh a moje krev proudí svobodně a lehce.

+ Děkuji za svou pozitivní disciplínu a cítím harmonické proudění své krve.

+ Děkuji, že je můj krevní tlak úplně normální a užívám si života.

 

Afirmace při potížích s nemocí cukrovka

+ Vydechuji z těla vše negativní a naplňuji svou existenci harmonií a hlubokým míre.

+ Každý den zahajuji s myšlenkou lásky a naděje a děkuji za své zdraví a celistvost.

+ Mám rád sebe a všechny lidi. V tomto laskavém prostředí se pozitivně a konstruktivně rozvíjím.

+ Vím, že v laskavém prostředí moje slinivka perfektně funguje a děkuji za dokonalé zdraví.

+ Miluji život a on miluje mne.

+ Rozeznávám v sobě a v každé bytosti pravdu, krásu a dobro a cítím se zcela svobodný a bezpečný.

+ Jsem šťastný, že moje slinivka pracuje přesně podle univerzálního řádu.

+ Nechávám do svého života vstupovat jen pozitivní, konstruktivní a kladné věci a zvládám všechny životní úkoly s radostí a láskou.

+ Každý den zbavuji své tělo a duši veškerých nečistot a negativ. Vím, že má slinivka je absolutně čistá a zdravá.

+ Mé buňky a nervy pracují klidně a uvolněně a já jsem ve všech životních situacích nad věcí.

+ Cítím nyní a navždy, že mého ducha, duši a tělo obklopuje nádherný kosmický mír.

+ Děkuji svému vnitřnímu pomocníkovi za harmonii a mír, i za svou zdravou a silnou slinivku břišní.

 

 

 

Afirmace pomocné při „chorobné žravosti“ a nadváze

+ Ode dneška jsem plně odhodlaný dosáhnout ideální váhy.

+ Mé tělo optimálně zhodnocuje veškerou stravu a tekutiny, abych dosáhl své ideální váhy a stabilního zdraví.

+ Mé tělo vyžaduje ode dneška jen stravu a tekutiny, které skutečně potřebuje.

+ Mé podvědomí se mnou partnersky a harmonicky spolupracuje a společně dosáhneme ideální váhy.

+ Mé tělo má úžasnou schopnost proměňovat stravu a tekutiny ve světlo a lásku.

+ Všechno, co od nynějška jím a piji, se mění v dokonalou krásu a zdraví. Děkuji za absolutní ideální váhu.

+ Všechno, co od nynějška jím a piji, mi poskytuje zářivé tělo a žádoucí ideální váhu.

+ V duchu naprosto zřetelně vidím svou ideální váhu a všechno uskutečňuji za pomocí vlastního podvědomí.

+ Právě uskutečňuji svou ideální váhu  moje buňky pracují v harmonii a dokonalé lásce.

+ Děkuji za svou absolutní ideální váhu a raduji se ze života v harmonickém těle správných proporcí.

 

 

Afirmace při problémech tlustého střeva ( zácpa )

+ Jsem ochotný přijímat do svého těla jen zdravou stravu.

+ Mé trávicí orgány pracují perfektně, vše spotřebované vylučuji z těla snadno a rychle.

+ Miluji sám sebe a mé trávicí orgány pracují naprosto dokonale.

+ Mé podvědomí je má klenotnice a já vpouštím dovnitř a vypouštím ven jen dobré věci.

+ Moje životní okolnosti získávají zcela nový rozměr a já jsem vděčný za nové pozitivní dojmy.

+ Všechno opouštím a své úkoly předávám ke správnému řešení vlastnímu podvědomí.

+ Naprosto důvěřuji svému podvědomí a proto jsem zcela svobodný.

+ Mé tlusté střevo snadno a bez námahy zpracovává všechny vjemy. V duchu vidím správná řešení.

+ Jsem vděčný, že jsem našel pravého přítele uprostřed své bytosti a cítím se zcela svobodný a v bezpečí.

 

Afirmace při problémech tenkého střeva

+ Uvědomuji si, že dokážu stále lépe rozeznávat, co je v životě podstatné.

+ Vzdávám se veškeré kritiky, opouštím malichernosti a jsem ochotný přijímat pouze pozitivní a konstruktivní věci.

+ Každý úkol ve svém životě vidím zcela objektivně a vím, že správné řešení už je skutečností.

+ Celé moje myšlení je ode dneška soustředěné na vnitřní bohatství vlastní existence a do mého života teď proudí jen to nejlepší.

+ Reaguji na všechny životní okolnosti pozitivně a jasně a vidím dokonalé výsledky.

+ Ode dneška pracuji sám na sobě a poznávám, že všechny mé myšlenky, slova a činy jsou jasné a objektivní.

+ Učím se myslet a jednat ve velkém. Proto jsem naprosto svobodný a pohyblivý.

+ Jsem prozářený pozitivní životní energií a cítím se zcela svobodný.

+ Jsem naprosto zdravý a všechny mé buňky, nervy, svyla a orgány dokonale pracují podle univerzálního řádu.

+ Děkuji univerzálnímu řádu, že mé tenké střevo pracuje absolutně harmonicky a dokonale.

 

Afirmace při problémech s nehty

+ Vím, že nehty odrážejí veškeré vnitřní procesy v mém organismu.

+ Cítím, že jsem tělesně a duševně uvolněný a klidný.

+ Cítím svou jistotu a sebedůvěru ve zcela novém rozměru života.

+ Myslím a hovořím pozitivně, určitě a jasně a ve všech životních situacích se chovám zcela sebevědomě.

+ Ode dneška pracuji s principem neodporování a spěji ke všem životním cílům.

+ Zcela opouštím svou minulost a soustřeďuji se na přítomnost.

+ V mých nehtech se zrcadlí vnitřní harmonie.

+ Ode dneška přesně vidím svůj životní plán a cílevědomě pracuji na svých životních hodnotách.

+ Moje ruce jsou zdravé a já se raduji ze svých krásných a pěstěných nehtů.

+ Jsem přitažlivá osobnost a mám úspěch v každé činnosti.

+ Mám krásné a pěstěné nehty. Děkuji za své zdravé ruce.

 

Afirmace při problémech se žlučníkovými kameny

+ Zcela vědomě se osvobozuji od všeho negativního a moje životní energie zase proudí svobodně a harmonicky.

+ Vím, že musím myslet pozitivně, vyrovnaně a laskavě, aby byl můj žlučník v dokonalém pořádku.

+ Jsem naprosto připravený opustit všechno, co už nepatří k mému životu.

+ Ve všech životních situacích myslím, mluvím a jednám vyrovnaně a láskyplně.

+ Moje životní energie ode dneška svobodně protéká mým žlučníkem a ten je úplně zdravý.

+ Od nynějška a navždy se nechávám unášet harmonickým proudem kosmického života a cítím se zcela svobodný a v bezpečí.

+ Cítím, jak moje životní energie svobodně a lehce proudí. Obšťastňuje mne to.

+ Můj žlučník pracuje bezchybně a životní energie očistně a lehce proudí celým mým tělem.

+ Můj nový život je naplněný láskou, mírem, štěstím a radostí a já tento život dokonale miluji.

+ Raduji se ze svých pozitivních zkušeností a od nynějška ke všem úkolům přistupuji pozitivně.

+ Moje myšlení, řeč a činy jsou určovány harmonií, láskou, mírem a štěstím.

+ Děkuji za nový život. Cítím, že můj žlučník je teď a navždy naprosto zdravý.

 

Afirmace při problémech s klouby

+ Ode dneška se dívám na vlastní život z nové duševní pozice.

+ Cítím, že musím své myšlenky, řeč a činy podřídit dynamičnosti a flexibilitě. Jenom tak dosáhnu dokonalých výsledků.

+ Opouštím staré způsoby a vnáším do svého života nové dynamické myšlenky.

+ Cítím, jak se všechny mé klouby probouzejí k nové síle a celým tělem protéká léčivý proud energie.

+ Jsem zcela uvolněný a ve všech životních situacích vidím nejlepší a nejsprávnější řešení pro sebe i druhé.

+ Dynamika a flexibilita dodávají mému novému životu stále více síly a odvahy.

+ Ode dneška vidím všechny životní okolnosti naprosto objektivně a dosahuji dokonalých výsledků.

+ Pohybuji se dokonale svobodně a lehce. Všechny mé myšlenky jsou zdravé a správné.

+ Děkuji za své zdravé klouby. Ode dneška se všem životním situacím přizpůsobuji flexibilně a s láskou.

+ Děkuji nekonečné moudrosti ve svém nitru. Všechny moje klouby jsou pružné, volné a pohyblivé.

 

Afirmace při kožních problémech

+ Moje kůže je ochranný a kontaktní orgán a já poznávám její pravý význam.

+ Vím, že na kůži se projevují veškeré fyzické a psychické procesy.

+ Vdechuji a vydechuji kůží očistnou životní energii a vnímám ten nádherný léčivý proud.

+ Cítím ve své kůži vyrovnané teplo a připadám si v naprostém bezpečí.

+ Vím, že prostřednictvím kůže odcházejí z těla všechny negativní látky.

+ Chápu, že nejlepší kosmetikou je laskavá péče o vlastní kůži.

+ Teď už vím, že kůže je výrazem mé vnitřní reality.

+ Ode dneška pracuji na vnitřním očištění a získávám krásnou a dokonalou pleť.

+ Všichni lidé obdivují mou krásnou a mladou pleť. Připadám si úplně mladý a jako znovuzrozený.

+ Kůže odráží můj vnitřní svět. Jsem vděčný za svou krásnou a dokonalou kůži.

+ Miluji svou krásnou kůži, která obaluje a chrání celé moje tělo.

+ Moje kůže je čistá a krásná a já se raduji ze svého nově získaného života.

+ Děkuji svému podvědomí za krásnou a dokonalou pleť.

 

Afirmace při problémech se srdcem

+ Moje srdce jsou životní hodiny mé existence.

+ Teď v sobě poznávám pravou hodnotu vlastního života.

+ Miluji své srdce a cítím harmonický tón svého života.

+ Ode dneška se uvědoměle učím být v harmonickém spojení se svým srdcem a raduji se ze všeho krásného, pravdivého a dobrého.

+ Dovoluji rozumu vplývat do srdce a v budoucnu budu stále více naslouchat svému laskavému srdci.

+ Ode dneška jsem připravený myslet srdcem a přijímat kosmický tón ze středu svého bytí.

+ Tvořím opět jednotu s vnitřním rytmem a miluji své srdce i život.

+ Ode dneška se nechávám vést myšlenkami, slovy a činy čistého srdce, abych dosáhl jasných výsledků.

+ Mé prapůvodní Já se opět vrací do středu svého bytí. Myslím už jen čistým srdcem.

+ Děkuji za harmonickou rovnováhu a laskavé srdce mě vede k dokonalým výsledkům.

+ Jsem opět zajedno s živoucím nitrem a do celého světa vyzařuji sílu svého srdce.

 

Afirmace při problémech s kyčlemi

+ Pohybuji kyčlemi lehce a volně.

+ Používám svou sílu ke smysluplným a konstruktivním účelům, proto jsou mé kyčle vždy silné a volně pohyblivé.

+ Vyzařuji absolutní sebeovládání a sám rozhoduji o svém životě.

+ Jednám s každým člověkem tak, jak bych chtěl, aby se jednalo se mnou.

+ Uvědomuji si svůj skutečný životní úkol a miluji vlastní samostatnost.

+ Mé kyčle jsou zdravé a protéká jimi proud kosmické energie.

+ Cítím nově získanou pohyblivost. Moje kyčle jsou zcela volné a pohyblivé.

+ Rozvíjím své schopnosti, svá nadání a žiji svobodným a šťastným životem.

+ Naprosto zřetelně teď cítím, jak mé kyčle projasňuje nekonečná léčivá síla. Jsou zcela zdravé.

+ Jsem prozářený pozitivní životní silou a é kyčle jsou zdravé.

+ Miluji své kyčle, jsou úplně volné a snadno se pohybují.

+ Mé kyčle jsou nositeli mého života. Děkuji za své zdravé a silné kyčle.

 

Afirmace při potížích se sluchem

+ Věřím v univerzální sílu a naslouchám svému nitru.

+ Mé uši dokážou zaslechnout všechny tóny, k nimž jsou vnímavé.

+ Moje podvědomí teď chápe skutečnost, k níž jsem otevřený a vstřícný.

+ Mé uši jsou univerzální a dokonalé tělesné orgány.

+ Slyším stále lépe. Naprosto jasně a zřetelně rozumím všemu pozitivnímu, konstruktivnímu a kladnému.

+ Mé uši odrážejí duševní rovnováhu a já děkuji za svou stabilní duševní rovnováhu.

+ Od nynějška a navždy cítím, jak mé uši obklopuje kosmická láska.

+ Mé uši jsou perfektní nástroje, které mi umožňují vnímat tóny kosmické harmonie.

+ Cítím, jak mýma ušima proudí kosmická láska, harmonie a mír.

+ Kosmická síla oživuje a posiluje můj sluch. Mé uši jsou úplně volné a otevřené.

+ Děkuji kosmické síle za perfektní sluch.

 

K. Tepperwein - Poselství mého těla

pozn. : Možno použít i při praktikování metod : Dynamind, Léčebný kód a další.

( stránka ve výstavbě ....... )

 

a13.jpg