VÝZNAM NEMOCÍ – TEPPERWEIN – POKRAČOVÁNÍ

 

( 1.část najdete ZDE )

 

KREVNÍ TLAK - nízký

+ Málo lásky už v dětství. Myšlenky : „Je to jedno“. Stejně to nepůjde.“

 

KREVNÍ TLAK – vysoký

+ Dlouho trvající neřešený emocionální problém.

 

KRVÁCENÍ DO OKA

+ Nadměrné přepínání. Člověk se musí ptát, kde došlo k poranění při vnímání.

 

KRVÁCENÍ Z NOSU

+ Touha po poznání. Člověk si připadá přehlížený a zneuznaný. Volá po lásce.

 

KŘEČ ŽVÝKACÍHO SVALSTVA

+ Vztek. Touha kontrolovat. Neochota vyjádřit své pocity.

 

KŘEČE

+ Napětí, strach, uchopení, udržení. Křečovité myšlení.

 

KŘEČE V BŘIŠE

+ Strach

 

KŘEČOVÉ ŽÍLY

+ Vznikají únavou žilních chlopní a venózním městnáním. Křečovitý vnitřní postoj, zatvrzelost, strnulost u jednoho stanoviska. Nedostatek pružnosti. Nedostatek vnitřního klidu při úkolu nebo v určité situaci.

 

LEDVINOVÉ KAMENY

+ Drobky nezpracovaného vzteku.

 

LEVÁ STRANA TĚLA

+ Má na starosti vnímání, přijímání.

 

LUPENKA

+ Strach ze zranění. Umrtvení vlastního cítění. Člověk se zdráhá převzít odpovědnost za vlastní pocity.

 

LYMFATICKÉ PROBLÉMY

+ Varování. Myšlení by se mělo soustředit na zásadní věci v životě.

 

MALÁRIE

+ Narušení rovnováhy s přírodou a životem.

 

MASTOIDITIDA ( zánět sliznic )

+ Vztek a zklamání. Touha nevědět, co se stane. Strach infikuje porozumění ( hlavně u dětí ).

 

MDLOBY

+ Strach. Člověk ho nezvládne, tak unikne.

 

MENSTRUAČNÍ PROBLÉMY

+ Odmítání vlastní ženskosti. Pocity viny, strach. Víra, že pohlavní orgány jsou hříšné a nečisté ( vliv církve ) .

 

MEZIBRATLOVÉ PLOTÉNKY

+ Člověk si připadá opuštěný. Je nerozhodný.

 

MIGRÉNA

+ Nechuť k vnitřnímu přetížení. Sexuální obavy, ale také nedostatek lásky.

 

MOČOVÉ INFEKCE

+ Nevraživost, obvykle k druhému pohlaví nebo milované osobě.

 

MONONUKLEÓZA

+ Zlost, že se člověku nedostává uznání a lásky. Přestává se starat sám o sebe.

 

MOZKOVÁ MRTVICE

+ Vzdání se. Odpor. Odmítání života.

 

MOZKOVÝ TUMOR

+ Nádor v myšlení

 

MYOMY, CYSTY ( u žen )

+ Žena si hýčká zranění od partnera. Zranění ženského ega.

 

MYOPIE ( krátkozrakost )

+ Strach z budoucnosti. Člověk nedůvěřuje tomu, co ho čeká.

 

NADVÁHA

+ Strach. Potřeba ochrany, Člověk utíká před svými city. Nejistota, sebeodmítání. Hledání naplnění.

 

NACHLAZENÍ

+ Na člověka se hrne příliš mnoho věcí najednou. Zmatení. Nepořádek v myšlení, malá zranění. Přesvědčení typu : „Každou zimu mne čeká nachlazení nejméně třikrát.“

 

NARKOLEPSIE ( spavost )

+ Člověk nezvládá život. Extrémní strach. Chtěl by od všeho utéct, hlavně tu nebýt.

 

NEHODY

+ Neschopnost vystupovat sám za sebe. Vzpoura proti autoritě.

 

NEHTY NA NOHOU ( zarostlé )

+ Obavy a pocity viny ohledně vlastního práva jít vpřed.

 

NEPLODNOST

+ Strach ze života nebo odpor k životu. Člověk nemá potřebu zažít „rodičovské zkušenosti“.

 

NERVOZITA

+ Strach, bázlivost, zápas. Nedůvěra k procesu života.

 

NERVY

+ Mají na starosti komunikaci.

 

NERVOVÉ ZHROUCENÍ

+ Uzavření komunikačních cest.

 

NESPAVOST

+ Poruchy usínání signalizují problémy a strach vzdát se uvědomělé kontroly a svěřit se vlastními podvědomí.

 

NEURALGIE

+ Trest za provinění.

 

NEURALGIE TROJKLANÉHO NERVU

+ Kolize s ideály. Člověk se vnitřně neustále brání vlastnímu chování. Přetěžuje se ve snaze sloužit, pomáhat, podřizovat se. Má o sobě většinou špatné mínění. Neustále si stěžuje, co všechno musí dělat a jak je zneužíván. Měl by vlastně dělat něco určitého, ale dělá opak. Působí tu protikladné energie, které dráždí určité nervové dráhy.

 

NEVOLNOST

+ Odmítání něčeho, s čím už člověk přišel do styku. Nemůže nebo nechce něco akceptovat, je mu z něčeho „na zvracení“. Také těhotenská nevolnost je většinou podvědomé odmítání nové situace, něčeho, co raději mělo zůstat mimo tělo.

 

NEŽIT

+ Vztek. V člověku to vře.

 

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ

+ = „pláč močovým měchýřem“. Žádá se po mně příliš. Nevím, jak dál. Přesto se mám rád. Jsem ještě tak malý, že se pomočuji. Chybí mi důvěra v okolní svět. Cítím se opomíjený, opuštěný. Strach z rodičů, většinou z otce.

 

NUTKAVÉ MYTÍ

+ Špatné svědomí, člověk se chce osvobodit. Chce se zbavit něčeho v duchovně-duševní oblasti nebo v tělesné rovině.

 

OBEZITA

+ Mánie zaplňovat vnitřní prázdnotu. Když jím, necítím nespokojenost, strach, zklamání, starosti, nejistotu, frustraci, samotu, napětí, depresi, nedostatek lásky. Hledám kontakt, něžnost, bezpečí, úspěch, uznání a lásku.

 

OCHRNUTÍ

+ Ochromující myšlenky, uvíznutí.

 

OSTEOMYLITIDA ( kostní obtíže )

+ Vztek a frustrace se dotýkají základní konstrukce života. Člověk pociťuje nedostatek podpory.

 

OSTEOPORÓZA

+ Pocit, že nikde nenajdu podporu.

 

OTŘES MOZKU

+ Myšlenkový systém je od základu otřesený a zpochybněný.

 

PÁLENÍ ŽÁHY

+ Strach. Strach. Strach. Potlačený strach.

 

PARADENTÓZA

+ Nedostatek opory, neschopnost se něčím prokousat, únava, nedostatečný trénink.

 

PARAZITI

+ Člověk odevzdává moc jiným, přenechává jim volné pole působnosti.

 

PARKINSONOVA NEMOC

+ Strach a silná touha mít všechno pod kontrolou.

 

PÁSOVÝ OPAR

+ Strach a napětí. Přílišná choulostivost.

 

PLÁČ

+ Slzy jsou „potokem života“. Prolévají se z radosti, smutku nebo strachu.

 

PLICNÍ PROBLÉMY

+ Deprese, smutek , strach. Člověk si připadá méněcenný, nedokáže žít naplno.

 

PLÍSEŇ

+ Stagnující přesvědčení. Neochota vzdát se minulosti. Včerejšek ovládá dnešek.

 

PLŚEŇ NA NOHOU

+ Zklamání, že člověk není akceptován. Neschopnost kráčet dál s lehkým krokem.

 

POHLAVNÍ NEMOCI

+ Sexuální pocit viny. Víra, že pohlavní orgány jsou hříšné nebo nečisté.

 

POHMOŽDĚNINY

+ Malé ranky a ústrky v životě. Sebetrestání.

 

POLYPY

+ Napětí a hádky v rodině. Dítě se cítí nevítané a myslí si, že stojí rodičům v cestě.

 

PORUCHY TRÁVENÍ

+ Strach, zděšení, bázlivost.

 

POTRAT

+ Strach z budoucnosti. Teď ne – až později. Nevhodný okamžik.

 

PREMENSTRUAČNÍ PROBLÉMY

+ Syndrom přenechává volné pole zmatku a vnějším vlivům. Odmítání ženských životních procesů.

 

PROBLÉMY BRZLÍKU

+ Nejdůležitější žláza v imunitním systému. Člověk má pocit, že na něj útočí život. „Zaměřili se na mne“.

 

PROBLÉMY ČELISTÍ

+ Vztek, hněv, pomstychtivost.

 

PROBLÉMY DÁSNÍ

+ Neschopnost stát za vlastním rozhodnutím. Nerozhodnost.

 

PROBLÉMY CHODIDEL

+ Strach z budoucnosti a z další cesty životem.

 

PROBLÉMY JATER ( chronické )

+ Člověk ospravedlňuje hledání chyb, aby sám sebe oklamal.

 

PROBLÉMY KOLEN

+ Strnulé ego. Hrdost, neústupnost, strach. Nedostatek flexibility.

 

PROBLÉMY KYČLÍ

+ Strach udělat zásadní rozhodnutí.

 

PROBLÉMY LEDVIN

+ Kritika, zklamání, selhání, stud. Člověk reaguje jako malé dítě.

 

PROBLÉMY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

+ Úzkostlivost. Člověk skálopevně lpí na starých představách. Má strach dát věcem volný průběh.

 

PROBLÉMY NADLEDVIN

+ Poraženectví. Člověk se o sebe nestará. Bázlivost.

 

PROBLÉMY NOHOU

+ Strach z budoucnosti. Nechce se jít dál.

 

PROBLÉMY PROSTATY

+ Mentální strach oslabuje mužnost. Odevzdanost. Sexuální tlak a pocity viny. Víra ve stárnutí.

 

PROBLÉMY ŠÍJE

+ člověk odmítá vidět jiné stránky záležitosti. Strnulost. Tvrdošíjnost.

 

PROBLÉMY VEDLEJŠÍCH DUTIN

+ Podrážděnost vůči blízké osobě.

 

PROBLÉMY ZAD ( dolní partie )

+ Obavy o peníze. Nedostatek finanční podpory.

 

PROBLÉMY ZAD ( horní partie )

+ Nedostatek emocionální podpory. Člověk si připadá nemilovaný. Sám nenabízí dostatek lásky.

 

PROBLÉMY ZAD ( střední partie )

+ Pocity viny. Přílišné lpění na mnoha věcech.

 

PROBLÉMY ZUBŮ

+ Dlouho trvající nerozhodnost.

 

PROBLÉMY VIDĚNÍ

+ Nedostatek harmonie. „Vidím věci chybně“. Nedostatek rovnováhy v duchovně-duševní oblasti, vyjádřený přetažením a křečovitostí. Zpracování nestrávených zážitků ( reinkarnace ) vede ke zlepšení zrakové schopnosti ( často okamžitě ).

 

PRSTY ( artritické )

+ Přání trestat. Výčitky. Člověk pociťuje šikanu.

 

PRSTY – prostředník

+ Souvisí se zlostí a sexualitou.

 

PRŮJEM

+ Tělesná známka duchovně-duševního průjmu. Člověk nechává věcem volný průběh. Připadá si přetížený, zneužívaný. Nedokáže zacházet s penězi, neudrží si je a neumí je vyžadovat úměrně k výkonu. Cítí se opuštěný, má strach, že věci nezvládne. Vzdává se.

 

PUCHÝŘOVITÁ VYRÁŽKA

+ Obecná víra v sexuální vinu a nutnost potrestání. Víra v trestajícího Boha. Případně také sexuální odmítání vlastních genitálií a sexuality.

 

RAKOVINA

+ zhroucení vnitřního řádu, chybné naprogramování. Rakovina je vždy výsledkem silné, nezpracované konfliktní události ve vnitřní nebo vnější izolaci. Vzniká, když se najednou sejdou tři následující skutečnosti a je překročen individuální práh jejich zvládnutelnosti :

1, omezení celkového fyzického nebo psychického stavu

2, akutní, nezvládnutelný konfliktní zážitek

3, skutečná nebo jen pociťovaná vnitřní nebo vnější izolace

Místo vzniku rakovina odpovídá „řeči příznaků“. Průběh rakoviny přesně kopíruje průběh zpracování konfliktu. Když se vyvolaný konflikt nezpracuje a naopak člověka přemůže, vzniká rakovina během jediného dne. Pokud se konflikt vyřeší, karcinom usne, popřípadě zmizí, nezpůsobuje obtíže a je neškodný, dokud není aktivován znovu, podobným nebo stejným konfliktem.

Při rakovině je typický „chronicky-emocionální stres „. Pocit rezignace, nedostatečnosti, neschopnosti vyjádřit své pocity a potřeby. Je to druh „trvalého zkratu“. Blokáda, spojená se sklonem lpět na nenávisti, promíjet neschopnost, a sice uvědoměle nebo podvědomě.

Nedostatek pocitu vlastní hodnoty a intenzivní sebelítost. Člověk si připadá odmítaný, nemilovaný, nežádoucí. Má chronický strach, že bude opuštěný. Odsunuje vlastní nároky do pozadí. Pokouší se získat nebo si udržet lásku druhého „poslušným“, přizpůsobivým chováním.

REVMA

+ Je výrazem přehnané chtivosti.

 

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

+ Izolace vinou zatvrzelosti.

 

RYSY TVÁŘE - svěšené

+ Vznikají z „prověšených myšlenek.“ Zlost na život.

 

SEBEVRAŽDA

+ Člověk vnímá život jen černobíle. Odmítá hledat jiné východisko.

 

SENILITA + ALHEIMER

+ Návrat do zdánlivého bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Forma výkonu moci a kontroly nad lidmi, pokus o únik.

 

SENNÁ RÝMA

+ Emocionální městnání. Strach z pronásledování. Pocity viny.

 

SKLERODERMIE ( zbytnění a ztvrdnutí kůže )

+ Člověk se chrání před životem. Už nevěří, že se o sebe dokáže postarat.

 

SKOLIÓZA A KYFÓZA

+ Strach. Nedůvěra k životu. Pokus udržet se starých představ. Nedostatek integrity. Nedostatek odvahy stát si za svým přesvědčením.

 

SLEZINA

+ Být něčím posedlý.

 

SPASTICKÁ KOLITIDA

+ Strach něco opustit. Nejistota.

 

SRDEČNÍ PROBLÉMY

+ Dlouhotrvající emocionální zátěž. Nedostatek radosti. Zatvrzelost srdce.

 

SRDEČNÍ ZÁCHVAT

+ Žádná radost. Člověk se cítí osamělý a vyděšený. „Nejsem dost dobrý – nikdy nedělám dost.“

 

STRACH

+ Absence důvěry v pokračování a průběh života.

 

STRES

+ Disharmonické vedení energií. Nároky okolí, rodiny, práce nebo náboženství nelze uvést do souladu s vlastními nároky, tvrdě na sebe narážejí. Úniková reakce se nikdy neuskuteční. Permanentní kritický stav. Důsledkem jsou konflikty a frustrace, vegetativní poruchy a ochromení vlastní obranyschopnosti. Fyziologicky trvale aktivizovaná obranná nebo akční pohotovost, neustále směřující do prázdna.

Člověk se musí koncentrovat na to, co právě dělá. Stanovit si priority. Zavést myšlenkovou disciplínu, řád do vnitřního zmatku. Má touhu uniknout sám před sebou. Strach. Nedokáže se mít rád a připadá si nemilovaný okolím.

 

STRNUTÍ ŠÍJE

+ Neúhybná tvrdošíjnost.

 

STRUMA

+ Nenávist vůči něčemu vynucenému, člověk se cítí jako oběť, ohrožený na životě, nenaplněný.

 

SVALOVÁ DYSTROFIE

+ Nevyplatí se vyrůst.

 

SVĚDĚNÍ

+ Touha, která je člověku nepříjemná. Neukojenost, línost. Chce se dostat ven nebo pryč.

 

ŠEDÝ ZÁKAL

+ Porucha látkové výměny způsobená nedostatkem duševního a tělesného pohybu.

 

ŠÍLENSTVÍ

+ Útěk od rodiny. Pokus o útěk, odchod, násilné odloučení od života.

 

TLUSTÉ STŘEVO - zácpa

+ Uložené zbytky starých, zmatených myšlenek, zanášejících cestu k vylučování.

 

TRVALÁ BOLEST

+ Touha po lásce a opoře.

 

TŘAS

+ Nedostatečně pevné vedení v určité činnosti.

 

TUBERKULÓZA

+ Člověka stravuje sebevztažnost. Má sklon k přivlastňování si.

 

TUČNÉ BŘICHO

+ Člověk se hněvá, má pocit nedostatečné podpory.

 

TUČNOST

+ Přecitlivělost. Často znak strachu a potřeba ochrany. Strach může být také maskou skryté zlosti a silné vůle k odpuštění.

 

TUK NA BOCÍCH

+ Tvrdošíjný vztek na rodiče.

 

TUK NA STEHNECH

+ Silný hněv z dětství, často kvůli otci.

 

UBÝVÁNÍ PAMĚTI

+ Strach. Únik před životem. Neschopnost stát za svými názory.

 

UCPANÝ NOS

+ Člověk nerozeznává vlastní hodnotu.

 

UHŘÍKY

+ Malé výbuchy hněvu.

 

ÚNAVA

+ Obrana. Nuda. Nedostatek lásky k tomu, co člověk dělá.

 

ÚPLAVICE

+ Strach a silný vztek. Amébová úplavice : člověk se cítí pronásledovaný. Bacilová úplavice : stísněnost a bezvýchodnost.

 

ÚSTNÍ PROBLÉMY

+ Strnulé názory, uzavřenost. Neschopnost přijímat nové myšlenky.

 

VŘEDY

+ Strach. Silná víra, že člověk není dost dobrý. Něco „hryže“ v jeho nitru.

 

VŘEDY NA ÚSTNÍ SLIZNICI

+ Rty zadržují nepříjemná slova. Výčitky.

 

VYMKNUTÍ

+ Hněv a vzpoura.

 

ZÁCPA

+ Neschopnost nebo strach vzdát se něčeho. Člověk nechce vydávat peníze ani lásku. Je lakomý. Žije neustálým strachem ze ztráty. Potlačuje podvědomí. Utíká před vlastním „podsvětím“.

 

ZÁCHVATY

+ Člověk utíká před rodinou, před sebou, před životem.

 

ZÁCHVATY DUŠNOSTI ( hyperventilace )

+ Strach. Nedůvěra v procesu života. Člověk je uvězněný v dětství.

 

ZÁNĚT HRTANU

+ Je tak vykolejený, že nemůže ani mluvit. Strach něco vyslovit. Odpor vůči autoritám.

 

ZÁNĚT

+ Strach. Rudé vidění. Přehřáté myšlení. Člověk potlačuje přirozené reakce, ale pořád to „svědí“, až ho svědění donutí vyrovnat se s vnějšími problémy. Připadá si opomíjený.

 

ZÁNĚT JATER

+ Odpor ke změnám. Strach, vztek, nenávist. Játra jsou sídlem vzteku a zuřivosti.

 

ZÁNĚT LEDVIN

+ Přehnaná reakce na zklamání a selhání.

 

ZÁNĚT MANDLÍ

+ Strach. Potlačované emoce. Utlumená kreativita.

 

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST

+ Hněvivé emoce. Naštvanost, výčitky.

 

ZÁNĚT NOSOHLTANU

+ Člověk žádá o pomoc. Vnitřně pláče.

 

ZÁNĚT SPOJIVEK

+ Vynáší na světlo neřešený konflikt. Člověk zavírá oči před konfliktem, který nechce vidět. Když se konflikt vyřeší, zmizí i zánět.

 

ZÁNĚT ŽIL

+ Hněv a frustrace.

ZÁPAL PLIC

+ Zoufalý člověk, unavený životem. Přesvědčený, že emocionální rány nelze vyléčit.

 

ZÁVRAŤ

+ Roztěkané, roztroušené myšlenky. Nechuť pohlédnout realitě do očí.

 

ZBYTNĚNÍ KOSTÍ

+ Zatvrzelé představy a pojmy. Tvrdošíjný strach.

 

ZDUŘENÍ

+ Člověk zůstává uvězněný ve starých myšlenkách. Nahromaděné bolestné představy.

 

ZELENÝ ZÁKAL

+ Přetížení způsobené vzrušením, strachem, starostí, smutkem.

 

ZLOMENINA KOSTÍ

+ Každá zlomenina kosti vede k přerušení dosavadního pohybu a aktivity a nutí ke klidu. Z toho by měla vzniknout nová orientace. Zlomenina představuje odlomení starého, aby se pomohlo prosazení nového.

 

ZRANĚNÍ

+ Nevyjádřený vztek, který se usazuje.

 

ZUBNÍ KAZ

+ Nedostatek vnitřní pevnosti. Vnitřní prázdnota, člověk je vykotlaný. Nedostatek ochoty k disciplíně, tvrdosti, vytrvalosti.

 

ZVRACENÍ

+ Člověk se zbavuje věcí a dojmů, které nechce přijmout, integrovat. Zvracení je silný výraz obrany a odmítání. Velmi zřetelně to vidíme v těhotenském zvracení, které vyjadřuje podvědomou obranu proti dítěti, popř.proti mužskému semenu, které žena nechtěla přijmout.

 

ŽALUDEČNÍ NEMOCI

+ Člověk se musí naučit zpracovávat své dojmy. Žaludek musí zpracovat „první dojem“ z materiálního světa ( stravu ). Nemocný je nucen uvědomovat si své city a uvědoměle zpracovávat konflikty. Nejčastější poruchou je překyselení. „Jsem zakyslý“, říká žaludek svou řečí, když se člověk projevuje agresivně. V tom případě vylučuje příliš mnoho kyseliny. Člověk pociťuje nedostatek duševního bezpečí, které je třeba k vyjádření agresí. Často si nevěří ze strachu před ztrátou lásky. Trvalá agresivita vede k žaludečním vředům. Agrese, jichž se člověk nezbaví, se obracejí proti němu samému. Nemocný nesnáší kritiku, raději se vyhýbá konfliktu, ale povědomí o něm mu leží v žaludku.

 

ŽALUDEČNÍ PROBLÉMY

+ Strach z čehokoliv nového. Člověk nedokáže strávit nic nového.

 

ŽALUDEČNÍ VŘED

+ Strach. Člověk si namlouvá, že není dost dobrý. Úzkostlivě dbá na to, aby se zalíbil.

 

ŽENSKÉ NEMOCI

+ Sebezapírání, odmítání vlastní ženskosti.

 

ŽLUČNÍKOVÉ KAMENY

+ Zahořklost, ale také tvrdé myšlení, hrdost.

 

a78.jpg