Vděčnost

Vděčnost je jedna z nejsilnějších emocí, jimiž si můžete do života vnést dobro a nadbytek toho, po čem toužíte. Ať jste kdokoli a kdekoli, vděčnost dokáže rozpouštět negativitu, bez ohledu na její podobu.

Cítíte-li se vděční, mocným způsobem k sobě přitahujete podobné energie, čímž zažíváte stále více toho, zač můžete být vděční.

 

 


VDĚČNOST JE KLÍČ, KTERÝ OTEVŘE DVEŘE, KTERÉ SE VE VAŠEM ŽIVOTĚ ZDAJÍ BÝT ZAVŘENÉ
 Lorna Byrne 

 Mnoho lidí tráví svůj čas tím, že se soustředí na to, co nemají - na svoje ambice nebo cíle, na peníze, které chtějí vydělávat, na věci, které chtějí koupit sobě a své rodině. Soustředí se na to, co nemají, a zapomínají si všímat toho a děkovat za to, co mají.

 Miluju myšlenku díkuvzdání - je to den, který nám připomíná, abychom děkovali, a já bych si přála, aby se slavil po celém světě. Naše životy by se změnily, kdybychom si zvykli vzdávat díky nejen jeden den v roce, ale každý den.
Často se stává, že člověk, který má mnoho hmotných věcí, nechápe, že někdo, kdo podle něj má mnohem méně než on, se zdá být šťastnější než on. Důvod je prostý - ten někdo, kdo se zdá mít mnohem méně, si váží toho, co má, užívá si toho a je za to vděčný.

 Když děkujeme za to, co máme, uznáváme tím všechna požehnání, která dostáváme; věnujeme svou pozornost tomu a soustředíme se na to, co máme. Jdeme životem kupředu s vděčností, krok za krokem, žijeme svůj život tak, jak se má žít. Když žijeme svůj život ve vděčnosti, soustředíme se na dveře, které jsou otevřené, a dveře, které se zdály být zavřené, se často otevřou.

 Když se zaměřujeme na to, co nám chybí, cítíme úzkost a děláme si starosti. Neposouváme se dopředu, ale máme tendenci zaseknout se na tom, že se snažíme otevřít dveře, které pro nás v tu chvíli nejsou otevřené, a když tohle děláme, dostáváme se do stresu a máme pocit, že nikdy nedostaneme to, co chceme, což má za následek, že si nevšímáme, a už vůbec nevážíme radostí, které už jsou v našem životě.

 Pokaždé, když ze srdce poděkujeme Bohu - nebo nějakému člověku - naše radost a požehnání vzrůstají. Ale andělé mi říkají, že vděčnost nepřitahuje jen více radosti a požehnání. Říkají mi, že když roníme slzy vděčnosti za to, co máme, z našich slz vycházejí požehnání, požehnání pro druhé, kteří nemají tolik štěstí jako my.

 Vděčnost je ve skutečnosti modlitba - modlitba, která přináší požehnání nejen vám, ale každému na světě.

 

Vděčnost - příklady

+ Žiji ten nejlepší život, jaký vůbec lze. Děkuji.

+ Cítím velkou vděčnost , že moje tělo je chrámem dokonalého zdraví a harmonie.

+ Děkuji za hojnost, které se mi každý den dostává.

+ Cítím hluboký vděk, že jsem pánem své mysli.

+ Cítím upřímný vděk, že se mým prostřednictvím vyjadřuje veškerá moudrost a krása vesmíru.

+ Cítím hlubokou vděčnost, že v mém domě, srdci a všem, co dělám, vládne mír.

+ Cítím vděčnost, že mohu vědomě a k dokonalosti utvářet vlastní život. Proto i vše, co v životě mám, utvářím a měním svým vědomým rozhodnutím.

+ Cítím upřímnou vděčnost za nové lidi, okolnosti a události, které mi do života přinášejí radost.

+ Prožívám hlubokou vděčnost, že mi všechno v životě vychází vždy bez námahy a snadno.

+ Mám v sobě sílu větší než celý svět. Chci-li tu sílu vesmíru v sobě zažehnout, musím žít v harmonii s láskou a vděčností.

+ Cítím skutečnou vděčnost za poznání, že jen prostým využitím své představivosti přilákám do života to, o čem sním.

+ Děkuji za neomezenou schopnost milovat. 

+ Děkuji za to, že má mysl je prozářena neomezenými možnostmi : vidím je jasně a bez námahy za všech situací.

+ Děkuji za lásku vesmíru, která mne obklopuje při všem, co dnes dělám.

+ Vytvářím nové myšlenky. Lepší myšlenky, významější myšlenky a skvělé myšlenky. A to dnes i každý další den. Děkuji.

+ Děkuji za zábavu, smích, radostná překvapení, která se mi dnes do života hrnou.

( příklady vděčnosti budou v dalších dnech na této stránce přibývat )

 

 

Rituál vděčnosti: ( nejdůležitější ze všeho ! )

Co potřebujete : pohodu, 3-5 minut času, vhodná je svíčka a malý sešit

Kdy provádět : večer, nejlépe s celou rodinou

Pohodlně se posaďte, zapalte svíčku, zklidněte dýchání.

Projděte si v duchu celý den a poděkujte za vše, co vám líbilo, co vás potěšilo ....

Věty začínejte např.: Děkuji za ........ Jsem vděčný za ............... Cítím velkou vděčnost, že ...........

Důležité - vděk musíte opravdu cítit, mechanické odříkání nefunguje. Vhodné je si všechno napsat.

Příklady : Děkuji za dnešní skvělý oběd. Jsem vděčná za to, že dnes svítilo sluníčko. Cítím vděk za to, že jsem si skvěle popovídal se šéfem.

Pokud vám nefunguje Zákon přitažlivosti jak má, zkuste místo žádání být vděční.

Pokud budete vděční za to, co již máte, Vesmír má dám více toho dobrého.

Tímto rituálem si zároveň uvědomíte, že jste za den prožili plno skvělých okamžiků. 

 

Související metody a kurzy : Vděčností k hojnosti, Cesta k Duši.