Čísla 61 až 80

 

61 : Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti Duchu, který je uzdraví a transformuje. Tvé myšlenky jsou mocné, tak je peč­livě hlídej a soustřeď se jen na to, co skutečně chceš.

62 : Měj víru v tento svět. Věř, že lidé jsou ve své podstatě dobří, i když se někdy jeví jinak. Bud si jist(a), že Vesmír tě podporuje materiálně nyní i vždycky.

63 : Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) ti pomáhají v pozemských záležitostech. I ty můžeš pomoci Zemi vystoupit do zlatého věku prostřednictvím svých modliteb, afirmací a božské energie světla.

64 : Nebeští a pozemští andělé ti pomáhají s hmotnými záležitostmi. Ujišťují tě, že o tvé potřeby je postaráno, zvláště když se soustředíš na svou duchovní cestu. Čím víc vděčnosti cítíš vůči andělům, tím více se otevíráš pomoci.

65 : Porozhlédni se ve svém životě po změně související s materiálními záležitostmi, například se stěhováním nebo změnou zaměstnání. Je to změna k lepšímu, i když je zpočátku možná nepříjemná.

66  : Soustřeď se v této době ve svých myšlenkách stále na nebesa a vyhýbej se přílišným starostem o hmotné věci nebo posedlosti jimi.

67 : Co se týče tvé cesty služby a hmotných záležitostí, jsi vyrovnán(á). Uplatňuješ svou duchovní moudrost při pomoci Zemi a jejím obyvatelům. Pokračuj v dobré práci!

68 : Jsi ztělesněná hojnost. Udržuj tento proud dáváním na účely, ve které věříš. Otevři svou náruč a vděčné srdce vůči přijímání. Čím víc si dovolíš přijímat, tím více zdrojů budeš mít k dispozici na pomoc druhým.

69 : Toto číslo se vztahuje k rovnováze podobající se jin a jang. Své duchovní a materiální zájmy uveď do rovnováhy tím, že vynaložíš čas a námahu na obojí. O všechny tvé potřeby je postaráno, věnuješ-li se plně svému božskému životnímu poslání.

70 : Tohle je poselství od Stvořitele, že jsi na správné cestě. Bud i nadále v kontaktu se svým středem prostřednictvím modliteb a meditací.

71 : Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.

72 : Důvěřuj své cestě a pokračuj v ní. Tvůj optimismus je opodstatněný! Kabalisté znají 72 Božích jmen, takže také toto číslo může potvrzovat a povznést tvé jasné spojení se Stvořitelem.

73 : Nanebevzatí mistři říkají, že jsi na dobré cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

74 : Andělé říkají, že tvoje volba je dobrá. Pokračuj v cestě, po níž ses vydala(a), a když budeš mít pocit, že vrávoráš, obrať se na anděly.

75 : Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!

76 : Jsi na dobré cestě a tvé materiální potřeby jsou naplněny nyní i v budoucnu. Odevzdej jakékoli pozemské starosti Duchu a otevři se přijímání.

77 : Přijmi blahopřání! Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.

78 : Jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. Jak jsi zasel(a), tak sklidíš. Nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a vynakládáš tímto směrem svou energii a úsilí. Nyní se těšíš z odměn, které ti plynou z tvého správného jednání.

79 : Věnuješ se posvátné službě prostřednictvím tvého božského životního poslání a ubíráš se správným směrem k jeho plodům.

80 : Stvořitel ti naděluje velkou hojnost- ani ne tak jako odměnu, ale na základě božského zákona příčiny a následku. Vzhledem k tomu, žes pracoval(a) na programu prosperity pod vedením Světla, může na tebe Světlo vyzařovat více pomoci.