Pět Tibeťanů

 

Díky cvičení Pět Tibeťanů se budete cítit pružnější, vitálnější a mladší. Uvolní se ztuhlé svalstvo, zlepší činnost krevního oběhu, kloubů a žláz s vnitřní sekrecí. Při denním cvičení pocítíte už po měsíci první výsledky. Toto cvičení stimuluje žlázy s vnitřní sekrecí, které řídí procesy v našem těle. Nenáročný systém cvičení je zaměřený hlavně na uvolnění průchodnosti sedmi energetických center (čaker) našeho těla.

Tibeťané, jogíni a tantrici popisují čakry jako vířící energetická centra, jejichž správná činnost se projeví zdravě pracujícím organismem. Tato energetická centra jsou v přímém vztahu s naší životní energii a správnou funkcí žláz s vnitřní sekrecí ovlivňujících hormonální rovnováhu našeho těla.

První čakra v oblasti pánevního dna má vliv na naši schopnost pracovat s energií Země a schopnosti přežít.

Druhá čakra v oblasti pohlavních orgánů má vliv na náš sexuální život a ovládá varlata a vaječníky.

Třetí čakra v oblasti pupku má vliv na naši vůli, na slinivku břišní a na nadledvinky.

Čtvrtá čakra v oblasti srdce odpovídá naší schopnosti čisté lásky, má vliv na brzlík a imunitní systém.

Pátá čakra v oblasti krku určuje naši schopnost komunikace a sebevyjádření, má vliv na štítnou žlázu a detoxikaci těla.

Šestá čakra v oblasti středu mezi obočím je našim centrem intuice a inspirace, má vliv na epifýzu.

Sedmá čakra v oblasti nad temenem hlavy je naším spojením s kosmem a jeho silami, jejím hmotným protějškem je náš mozek.

Pět Tibeťanů harmonicky působí na tělo a ducha. Cvičení je vhodné pro každý věk, je fyzicky i časově nenáročné. Výsledky jsou všestranné a dostavují se rychle. Obnovuje se pružnost páteře a kloubů, pružnost svalů, posílí se imunitní systém, uvolní se toxická a psychická zátěže, dochází k osobnímu růstu.

Cvik č. 1 :

1) Postavte se zpříma, rozpažte ruce. Paže jsou vodorovně se zemí, dlaněmi dolů.
2) Pomalu se začněte otáčet s výdechem kolem osy těla ve směru hodinových ručiček. Zpomalte, pokud se Vám začne točit hlava nebo se zastavte.

3) Začínejte zvolna s šesti otáčkami. Po čase zvyšte na 12 otáček, maximálně 21 otáček. 

 

Cvik č. 2 :

1) Položíme se na podložku, paže natáhneme podél těla dlaněmi dolů. Nohy volně leží na zemi.
2) S výdechem zvedáme hlavu a bradou se snažíme co nejvíce přiblížit klíční kosti.

3) Současně s hlavou zvedáme dolní končetiny do svislé polohy, kolena nekrčíme.
4) Když máme nohy ve svislé poloze, na chvíli se zastavíme a pak se s výdechem vracíme do výchozí pozice.
5) Začněte s prováděním každého cviku 5x a postupně každý týden přidávejte o dvě opakování navíc. Cílem je postupné dosažení 21 opakování každého cviku. Další přidávání už není nutné.

 

Cvik č. 3 :

1) Klekneme si na podložku, trup je vzpřímený, prsty nohou se opíráme o podložku.

2) Dlaněmi se opíráme o stehna, palec směřuje vpřed.

3) S výdechem skloníme hlavu tak, aby brada směřovala ke klíční kosti.

4) S nádechem hlavu mírně zakláníme a zároveň mírně zakláníme tělo (zapřeme se přitom o dlaně).

5) S výdechem se vracíme do výchozí pozice.

 

Cvik č. 4 :

1) Sedněte si na podložku, nohy jsou natažené a asi 30 cm od sebe.
2) Paže máme volně podél těla, dlaněmi se opíráme o podložku, prsty směřují ke kolenům.
3) S výdechem skloníme hlavu tak, aby brada směřovala ke klíční kosti, s nádechem hlavu pomalu zakláníme.

4) Současně zvedneme hýždě. Snažíme se docílit toho, aby končetiny byly kolmo k podložce a trup vodorovně s podložkou.
5) Po celou dobu dýcháme volně, nezadržujeme dech.
6) PO chvíli se s výdechem vrátíme do výchozí polohy.
7) Cvičení provádíme pomalu a plynule.

8) Hýždě  zvedejte jen tak vysoko, jak je to ve vašich možnostech, nesnažte se přeceňovat vaše síly. S každým dalším cvičením vám to půjde lépe a lépe.
9) Začněte s prováděním každého cviku 5x a postupně každý týden přidávejte o dvě opakování navíc. Cílem je postupné dosažení 21 opakování každého cviku. Další přidávání už není nutné.

 

Cvik č. 5 :

1) Lehněte si na břicho, chodidla se opírají prsty o podložku. 
2) Dlaněmi se opřete vedle prsou a s nádechem zveďněte hruď. Paže jsou propnuté v loktech.

3) Hlava je v mírném záklonu. S výdechem skloňte hlavu bradou ke klíční kosti a zároveň zvedněte hýždě vzhůru, takže tělo tvoří jakési pomyslné obrácené písmeno V. Nohy jsou propnuté v kolenou.
4) S výdechem se velmi pomalu vracíme do výchozí polohy. 
5) Začněte s prováděním každého cviku 5x a postupně každý týden přidávejte o dvě opakování navíc. Cílem je postupné dosažení 21 opakování každého cviku. Další přidávání už není nutné.

 

a141.jpg