10 pravidel k tomu, abychom si do života přitáhli bohatství

 

1, Nezdržujte se situací, kterou chcete od základu změnit

Každá další myšlenka tento stav podporuje. nevysvětlujte dlouze, jak se zrovna máte - ani druhým, ani sobě. Raději sobě a svému podvědomí vysvětlete, jaké je to právě úžasné.

2, Věřte pevně tomu, že vám patří peníze

A je jedno, jak špatná hospodářská situace právě je a kolik nešťastných zpráv si přečtete v novinách. Nepřebírejte tuto energii.

3, Držte se své vize

Bohatství je váš přirozený stav a peníze jsou v nadbytku. Jsou tu pro vás trvale k dispozici. Tím, že se budeme držet těchto myšlenek, se sami přivedeme do rezonance s energií bohatství.

4, Myslete na to, že jste bohatí.

Stejné kvality se přitahují. Když se cítíme bohatí, budou nám trvale přicházet peníze, ať ve formě dárků, úžasného pracovního místa nebo v podobě věcí, které si přejeme.

5, Přejme si být bohatí

Vnější nedostatek má příčinu ve vnitřním nedostatku. většinou nemyslíme jako bohatí, ale cítíme se opomíjení, emočně chudí a nemilovaní. Velmi často to ústí do myšlenky, že nám peníze nepřísluší. V tom případě by naše afirmace měla znít : "Život je úžasný a obdarovává mě vším, co potřebuji".

6, Peníze nemají emoce

Jsou jen směnným prostředkem. Jakékoliv jejich hodnocení odpovídá jen tomu, co si o nich myslí lidé. Chceme-li si do života přitáhnout peníze, je nesmírně důležité, abychom si vyjasnili, co si o penězích myslíme a jestli jsou peníze v našem životě vítané.

7, Nechte peníze proudit

Nezkoušejte hromadit peníze, které přijdou a schovávat je na horčí časy. Tím byste jen vysílali energii, že očekáváte nouzi. Univerzum rozumí tomuto příkazu velmi jasně a pošle vám - podle zákona rezonance - přesně tyto situace a události, které čekáte.

8, Odkládat peníze?

Samozřejmě si můžete odkládat peníze na určité věci - na kolo, počítač, dovolenou, koupi domu. S těmito věcmi jsme radostně spojeni. Cítíme se bohatí a těšíme se na to, až tyto peníze ve správný okamžik vrátíme do oběhu. Důležité je vědět, že peníze musí proudit, aby zůstaly živé, tedy plné energie.

9, Myslete na ostatní

Když máme peníze, měli bychom myslet i na ty, kterým se nedaří tak dobře a měli bychom je nechat podílet se na našem bohatství.

nejen, že nám to přinese radost, ale zároveň nám to umožní zažít pocit blahobytu. Opravdu bohatí se totiž cítíme až tehdy, když se umíme s lehkostí podělit. Pokud si však peníze lakotně shromažďujeme, znamená to, že nedůvěřujeme přirozenému proudění peněz a tím se nevědomě osřezáváme od života. Nejsme totiž opravdu přesvědčeni o tom, že dostaneme další peníze.

 

( stránka v přípravě )