ENERGETICKÁ MEDICÍNA

 

Energetická medicína je jednou z metod Nejvyššího principu.

Princip fungování energetické medicíny je celkem prostý. Všechno v našem těle ovládá energie : každou buňku, myšlenku i pocity. Energie neustále proudí do těla, hlavně prostřednictvím rukou. Když přiložíte ruce na tělo na určité body, posíláte svému tělu energii, kterou můžete využít při léčení. Má-li tělo dostatek energie, může lépe fungovat.
Energetická medicína využívá tři místa na těle : srdce, čelo a vrchol hlavy. Tyto oblasti sjednocují fyzické části těla, jež bývají přímo ovlivněny stresovou reakcí a zároveň řídí kontrolní mechanismus všech buněk v těle. Energetickou medicínu můžeme využívat sami pro sebe nebo s její pomocí můžeme léčit někoho jiného, případně on sám může léčit vás.
Zjistil jsem, že pokud člověk najde někoho, kdo umí tuto metodu správně používat, bývají účinky velmi silné.


Pozice :
1. pozice : srdce
Při první pozici položte dlaň jedné ruky ( levé nebo pravé ) na hrudník ( nad srdce )  pak na ni položte druhou ruku.
Při provádění této pozice a všech následujících máte dvě možnosti : buď položíte tímto způsobem na dané místo ruce a necháte je v této pozici 1 – 3 minuty, což je metoda používaná Freudem, nebo můžete rukama mírně kroužit ( ve směru nebo proti směru hod.ručiček ) a jemně masírovat kůži nad kostí ( netlačit ) vždy 15 vteřin  jedním a  15 vteřin druhým směrem, celkem 1 – 3 minuty.
Tato pozice vlévá energii do kardiovaskulárního systému a do brzlíku i do dalších energetických bodů imunitního systému. Brzlík je integrální částí imunitního systému a řídí uvolňování hormonů a chemických látek v celém žlázovém systému. Někteří lékaři tvrdí, že je to v podstatě samotný imunitní systém. Co dělá brzlík, dělá celý imunitní systém. Je zajímavé, že jeho funkce jsou na vrcholu v době, kdy jsme hodně mladí – hlavně po narození a těsně před pubertou. 
V hrudníku je i sídlo kardiovaskulárního systému, jehož elektromagnetické pole je padesátkrát až stokrát silnější než elektromagnetické pole mozku. Je hlavním přijímačem a vysílačem a funguje na frekvencích získaných od CNS.

2. pozice : čelo
Při druhé pozici položíte ruku ( pravou nebo levou ) na čelo tak, aby malíček byl nad obočím, a položte na ni druhou ruku. Obě ruce jsou dlaněmi dolů. O opět můžete v této pozici setrvat 1 – 3 minuty. Chcete-li dosáhnout výsledků rychleji, masírujte kůži nad kostí jemnými krouživými pohyby vždy 15 vteřin na jednu a pak 15 vteřin na druhou stranu po dobu 1 – 3 minuty.
Když energie proudí do čela, stimuluje některé důležité fyziologické mechanismy těla, především mozek, a to nejen vyšší a nižší oddíly mozku, ale i jeho levou a pravou hemisféru.

3. pozice : vrchol hlavy
Při provádění třetí pozice položte jednu ruku ( levou nebo pravou ) na vrchol hlavy nebo-li korunu a dejte na ni druhou ruku. Obě ruce jsou dlaní dolů. 
Tato pozice aktivuje nejen stejné fyziologické mechanismy jako ta předchozí, ale zároveň působí na páteř a na korunní čakru, což je další mocný energetický bod, jenž ovládá naše spojení s duchovním světem.

 

Jak používat energetickou medicínu

1. Nejprve se zamyslete nad problémem, jenž vás sužuje a vyhodnoťte závažnost podle stupnice od 0 do 10.
I když máte seznam problémů, na které se chcete zaměřovat, věnujte se vždy jen jednomu z nich, nejlépe tomu nejakutnějšímu. Například ho vyhodnotíte číslem 7 – není to nejhorší problém, který jste kdy měli, ale je podstatný.

2. Zavřete oči a uvolněte se. Proneste krátkou, jednoduchou a upřímnou modlitbu přímo ze srdce a žádejte, ať se uzdraví vše, co způsobuje problém ( a s ním spojené duchovní záležitosti ).
Když byla řeč o afirmacích, vysvětlil jsem, že modlitbu je třeba provádět opravdově a s láskou. Projevte upřímnou touhu po uzdravení problému a nesnažte se tvrdit, že už je problém vyřešený. Například když cítíte úzkost kvůli nějakému problému, můžete říct : „Žádám o uzdravení zdroje všeho, co ve mně vyvolává úzkost. Žádám o uvolnění úzkosti, aby se ze mě mohl být lepší rodič ( lepší partner, lepší spolupracovník …) , protože to bude obrovským přínosem pro všechny zúčastněné.“

3. Začněte s první pozicí a položte ruce na srdce.
Provádějte pohyby, které jsem popsal. Teď už se zaměřujte na problém, nesnažte se ho změnit. Prostě ho jen pozorujte. Další možností je relaxovat a soustředit se na obrazy vyvolávající pocit lásky a světla. 

4. Nechte ruce dál volně spočívat na místě nebo provádějte krouživé pohyby a zlehka pohybujte rukama střídavě ve směru a proti směru hodinových ručiček.
Směr změňte vždy po 15 vteřinách. Mějte na paměti, že krouživé pohyby zvyšují účinnost, nicméně pokud máte nějaké obtíže, jež vám brání v takovém postupu, stačí jen nechat ruce volně položené.

5. Setrvejte v pozici 1 – 3 minuty.
Nemusíte sledovat čas, je pouze na vás, jak dlouho budete pozici provádět.

6. Přejděte ke druhé pozici a položte ruce na čelo.
Postupujte podle instrukcí a pokud vám to vyhovuje, provádějte krouživé pohyby. Celkově 1 – 3 minuty.

7. Přejděte k závěrečné pozici.
Opět postupujte podle dříve uvedených kroků

8. Tyto tři pozice opakujte 2 – 3 krát denně, až budete mít pocit, že problém nebo určité negativní pocity klesly na stupnici na číslo 1.
Pokud chcete, můžete během jednoho sezení pozice několikrát opakovat. Důležité je, aby se neprojevily reakce vyvolávající nepříjemné pocity. Já osobně doporučuji provádět cyklus tří pozic dvakrát až třikrát při jednom sezení nebo jednou až dvakrát denně po dobu 10 minut. K uzdravení některých záležitostí občas stačí jedno sezení, ale většina problémů se vyřeší až po několika dnech, týdnech či měsících. Pokud ukončíte cyklus pozic a cítíte, že vás daná záležitost dále trápí, používejte tento nástroj 2 – 3 krát denně tak dlouho, až se dostanete na stupnici na číslo 1.

9. A ještě jednou chci zdůraznit, že si nemusíte dělat starosti s dodržováním času.
Důležité je, abyste se na stupnici dostali k číslu 1, tím je i stanovena ta pravá doba. Hlavně pozice provádějte správně a pravidelně.

 

Tento nástroj můžete vyzkoušet hned teď na jakýkoliv fyzický či interní symptom, jenž vás právě trápí. Druhou možností je preventivní používání, když vás v daném okamžiku nic netrápí nebo můžete pokračovat, přestože se problém vyřešil. Třetí možností je procházení čtyřicetidenním procesem spočívajícím v odprogramování a novém naprogramování, jenž je součástí projektu Nejvyšší princip. Tento projekt se nezaměřuje na jednotlivé symptomy, ale je navržený tak, aby vám pomohl dosáhnout dlouhodobých a trvalých výsledků a úspěchu v určité oblasti života, například když začínáte podnikat, chcete zlepšit vztahy s dětmi, toužíte dosáhnout určitých věcí ve své kariéře či sportu, začínáte vést neziskovou organizaci, stěhujete se do nového bytu nebo si přejete dosáhnout něčeho, co je spojeno s láskou či úspěchem.

 

Zdroj : A. Loyd – Nejvyšší princip
Pozn. : K pochopení celého programu Nejvyšší princip doporučujeme prostudovat knihu. Studio Děkujiti respektuje autorská práva metody a textu, nedělá si žádné nároky. Zároveň nenese odpovědnost za používání dané metody ve vašem životě.

 

a117.jpg