Čísla 21 až 40

 

21 : Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.

22 : Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

23 : Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

24 : Andělé ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu. Chtějí, abys věděl(a), že jsou právě teď s tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnost ti pomáhat.

25 : Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

26 : Věř, že všechny tvé pozemské potřeby se naplňují nyní i v budoucnu. Odevzdej všechny své materiální starosti Duchu a řiď se božským vedením, které tě pobízí k jednání.

27 : Pokračuj s vírou ve své cestě. Jednáš správně, jen tak dál.

28 : Měj víru v hojnost vesmíru. Když ve své víře nadále vytrváš, prosperita se hmatatelně projeví ve tvém životě.

29 : Měj víru v sebe i v božský účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připraven(a) pomáhat druhým!

30 : Bůh a nanebevzatí mistři jsou tady, aby ti pomohli. Požádej je, ať ti pomohou zajistit cokoli, co tobě a tvým blízkým přinese mír a co ti pomůže na tvé životní cestě.

31 : Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

32 : Věř neustále ve své spojení s nanebevzatými mistry. Čím častěji se k nim budeš obracet, tím víc poroste tvá víra v toto spojení.

33 : Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

34 : Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myš­lenek, znamení a vnitřních signálů.

35 : Nanebevzatí mistři tě žádají, abys provedl(a) určité změny, aby se tak zvýšila úroveň tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito milujícími nanebevzatými a mocnými mistry, abyste společně uzdravili nebo odstranili ty oblasti ve tvém životě, které již neslouží tobě ani Světlu.

 36 : Nanebevzatí mistři ti chtějí pomoci s tvým materiálním životem, zvláště tak, že tě podpoří ve tvém životním poslání a že pomohou tvým blízkým. Nanebevzatí mistři tě žádají, ať se soustředíš na Ducha a nevěnuješ zbytečně příliš pozornosti hmotnému světu.

 37 : Nanebevzatí mistři tě božským způsobem vedou po správné cestě. Obrať se na ně v meditaci i modlitbách o radu, odpovědi a ujištění. Cesta, kterou sis vybral(a), se nanebevzatým mistrům líbí a chtějí ti pomoci.

38 : Nadchází ti čas větší hojnosti a nanebevzatí mistři tě chtějí ubezpečit o finanční pomoci ve tvém životě. Všímej si opakovaných zpráv, které ti předávají prostřednictvím tvých myšlenek, pocitů, slov a vizí.

39 : Nanebevzatí mistři říkají: „Chop se práce, služebníku Světla!" Tvého poslání je velice třeba a oni si přejí ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s tvým životním posláním.

40 : Bůh a andělé chtějí, abys věděl(a), že jsou s tebou a že vedou každý tvůj krok. Přijmi jejich milující ruce a otevři se jejich pomoci.