Čísla 0 až 20

 

00 : Stvořitel ti zdůrazňuje tento vzkaz a žádá tě o pozornost a řízení se radou bez průtahů.

0 :  Nula se vztahuje k modlitbám nebo meditační praxi a všeobsažnému Božímu zdroji. Promlouvá k tobě Bůh.

1 : Tohle je binární číslo; každé číslo je dělitelné jednou. Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy.

2 : Měj víru a odvahu. Tvé modlitby se zhmotňují, i když to ještě není vidět.

3 : Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) jsou ti nablízku. Slyšeli tvé modlitby a chtějí ti pomoci.

4 : Andělé jsou s tebou. Obrať se na ně s prosbou o pomoc, radu i pocit lásky a bezpečí.

5 : Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací a alchymií. Něco ve tvém životě se mění nebo se začíná měnit k lepšímu.

6 : Číslo 6 se vztahuje k pozemským materiálním záležitostem, jako je majetek, témata týkající se planety a konkrétních hmatatelných věcí. Pečlivě vyvažuj své myšlenky nebo starosti o hmotné záležitosti soustředěním a vírou v duchovní skutečnost.

7 : Jsi na správné cestě. Pokračuj v dobrém díle!

8 : Nyní k tobě přichází finanční hojnost.

9 : Tvůj božský smysl života v sobě zahrnuje službu prostřednictvím tvých přirozených nadání, vášní a zájmů.

10 : Dostává se ti Božího vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděl(a), jak k tobě tyto informace přišly. Měj stále pozitivní přístup k poselstvím, která dostáváš.

11 : Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvé modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

 12 : Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

13 : Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, bohyni a intuitivní stránku, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

14 : Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.

15 : Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace a modlitby k tomu, aby ti pomohly povznést se ve tvých myšlenkách a pocitech nad negativitu.

16 : Tvé myšlenky tvoří tvou realitu, takže se drž svých pozitivních myšlenek a očekávání týkajících se materiálních záležitostí a všechny potřeby se naplní.

17 : Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.

18 : Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době velice rychle uskutečňují a zhmotňují.

19 : Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky.

20 : Stvořitel tě žádá, abys měl(a) víru. I když teď ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, důvěřuj, že ti přinesou úžasné plody.