O metodě

Tato metoda je založena na poznání, že zdrojem všech našich problému je fyziologický stres. Tento fyziologický stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze.

Léčebné Kódy jsou zcela přírodní a přirozenou duchovní metodou. Informace zde uvedené nenahrazují zdravotní péči a nezaměnujte je tedy s léčbou dle zákona. 

1. Objev metody

Metoda Léčebných Kódů byla objevena Dr. Alexem Loydem v roce 2001 a další rok a půl ověřoval tento léčebný systém odstraňující z těla stres pomocí testů HRV (testy na variabilitu srdeční frekvence, což je klasická lékařská diagnostická metoda, která vyhodnocuje úroveň stresu v autonomním nervovém systému). Od té doby Léčebné Kódy s úspěchem využívá tisíce lidí po celém světě. Tato metoda byla prakticky Alexovi Loydovi vnuknuta v době, kdy jeho žena trpěla velmi těžkou psychiatrickou nemocí a lékaři si s jejím zdravotním stavem nevěděli vůbec rady. Alternativní metody také nepomáhaly. Objevením a praktikováním této metody (na jedné straně se opírající o historické pravdy, známé lidstvu tisíce let a na druhé straně potvrzené dnešním výzkumem) se podařilo ženě Alexe Loyda uzdravit. Testy HRV (testy srdeční variability) potvrzují, že tato metoda opravdu funguje. Jeho kolega a spoluautor knihy Léčebný kód je lékař, který se metodou Léčebných Kódů vyléčil z Lou Gehrigovy choroby. Toto onemocnění je uváděno z hlediska klasické medicíny jako nevyléčitelné onemocnění a většinou končí zhruba do pěti let smrtí. Dr. Ben Johnson se uzdravil zhruba po třech týdnech praktikování Léčebných Kódů.

2. Kvantová fyzika

Předkládáme Vám metodu, která může opravdu změnit Váš život. Jedná se o metodu duchovního energetického léčení založenou na kvantové fyzice a která je v naprostém souladu s přírodními zákony. Věříme, že máte k dispozici nejúčinnější přírodní léčebný systém na světě. Metoda je tak výrazná, že se někdy nazývá novou vědou energetického léčení. Tuto metodu Vás nejen naučíme používat, ale jsme Vám také k dispozici v začátku provádění léčebných kódů, abychom rychleji a do hloubky nalezli Vaše buněčné vzpomínky, které jsou zdrojem našich problémů a nemocí. Největším problémem je buněčná vzpomínka, problémy srdce, duchovní záležitosti.

Proto tolik lidí nenalezne úplné uzdravení, i když změní stravu, začnou sportovat, meditovat atd. dokud nevyléčí své buněčné vzpomínky. Právě problémy srdce jsou zdrojem všech našich problémů fyzických i psychických. Musíme začít léčit buněčnou paměť, naše vnitřní naprogramování.

 

3. Duchovní otázky spojené s našimi problémy

Král Šalamoun, který je dodnes znám pro svou moudrost a pochopení lidské povahy, řekl před 3 tisíci lety, že člověk by měl chránit své srdce nade vše, protože z něho proudí všechen život (" střež a chraň své srdce, neboť z něho vychází život"). Duchovní otázky jsou otázky srdce. Samozřejmě, že nemyslíme fyzické srdce, ale srdce inteligentní a milující zároveň, srdce jako sídlo naší duše, našeho svědomí ale i našeho nevědomí a podvědomé mysli.

 

4. Vědecké základy metody

Dr. Bruce Lipton, biolog Stanfordské univerzity je první osobou, která se zabývá duchovními záležitosti srdce z vědeckého hlediska. Jeho práce ukazuje, že více než 90 % z toho co ovlivňuje naše myšlenky a činy lze přičítat nevědomým vzpomínkám uložených v našich buňkách. Tyto vzpomínky mohou obsahovat mylné představy o sobě, o jiných o životě, o Bohu, a tyto mylné názory vytvářejí obavy z věcí, jichž se vlastně nemusíme obávat. Tím vzniká fyziologický stres, který je příčinou většiny fyzických a psychických problémů. Dr.Lipton říká, že pokud budeme léčit tyto mylné představy a nezdravé víry můžeme dokonce léčit genetická onemocnění.

 

5. Buněčné vzpomínky

Když se střetne srdce s hlavou, vítězem se stává srdce. Jsme tím, kým jsme ve svém srdci. Čemu věříme ve svém srdci, tomu věříme doopravdy. Co je v našem srdci, určuje v jaké situaci se nacházíme a jak jednáme. Všichni asi již víme, jak důležité je myslet v našem životě pozitivně, ale všichni jsme zažili situace, že ať se snažíte sebevíc, nepomáhá to. Je to proto, že v našem těle je daleko silnější moc, než je síla vůle, a to je podvědomá paměť, která je tisíckrát silnější a která tvoří 90 procent z celkové paměti. V této podvědomé paměti jsou uloženy výše uvedené mylné představy( lži), kterým mylně věříme a podle nichž mnohdy jednáme. Léčebné Kódy se zaměřují na buněčnou vzpomínku, mylný názor nebo negativní pocit, které léčí. Nevědomá mysl pracuje asociacemi, což znamená, když si například vzpomenete na Vánoce a máte s touto vzpomínkou spojené nepříjemné vzpomínky, vaše nevědomá mysl se oživí a u vás nastanou nepříjemné pocity, kterým vůbec nerozumíte. Proto nás nečekaně přepadají pocity smutku, strachu, zlosti, obavy, aniž my víme proč. Děje se tak neustále a v situacích, kdy k tomu vůbec není důvod.

 

6. Fyziologický stres

Léčebné kódy odstraňují z duchovního hlediska destruktivní energetický vzorec vzpomínky. Veškerá hmota je energie. Stejně tak i kořenem zdraví a nemocí je vždy tělesná energie. Pokud tedy chceme řešit samotný kořen zdravotních problémů, musíme řešit i energetické problémy v těle. 

 

7. Léčebné kódy

Metoda Léčebné kódy je postupem, který v konečném důsledku zvládne každý z Vás, pokud s metodou budete aktivně pracovat a budete žít v souladu s pravdou, pokorou a láskou.

Touto metodou se dokážete zbavit svých mylných představ a názorů, které jsou uloženy ve Vašich buňkách a otevřete tak bránu vašemu imunitnímu systému, aby započal proces léčby Vašich problémů.

O základech metody Léčebných kódů se můžete dočíst v knize Léčebný kód. Naleznete zde základní odpovědi na Vaše otázky. Zde se setkáváte i s termíny Léčebné Kódy a Léčebný Kód. Léčebný Kód je univerzální léčebný kód, který účinkuje na každého a v každé situaci.

Léčebné Kódy jsou pozice vašich rukou a prstů, které jsou ve správných kombinacích zaměřeny na 4 léčebná centra na Vašem těle resp. na Vaší hlavě a krku. Správná kombinace a zaměření na tyto čtyři léčivá centra za pomocí Vašich rukou se používá k léčení Vašich nezdravých vzpomínek a obrazců. Tyto kombinace lze srovnávat se čtyřmi aminokyselinami, které tvoří naše DNA. Jakýkoliv rozdíl v každém člověku na světě je určován pomocí jedinečné kombinace těchto čtyř aminokyselin.

Metoda Léčebné Kódy, na rozdíl od některých jiných metod, nevyžaduje otevírání Vašich bolestných vzpomínek z minulosti, ani se s nimi zpětně aktivně zaobírat. Léčebné Kódy fungují, aniž byste si museli vědomě vybavovat nepříjemné vzpomínky, myšlenky a pocity, které je potřeba vyléčit. 

 

 

 

aaa12.jpg