VÝZNAM NEMOCÍ DLE KURTA TEPPERWEINA

 

ABSCES

+ rozčilující myšlenky na zranění, urážky, pomstu

 

AKNÉ

+ nutí mladé lidi, aby se vyrovnávali s probuzenou sexualitou, ale také s rozporem mezi city a přikázáními. Je to duchovní proces, který se odráží v těle. Když má člověk například silné akné na zádech, znamená to, že je konfrontován se sexuálními problémy, ale nedokáže je unést. Tělo rozvíjí velmi intenzivní sexualitu a duch říká : „ Chci být čistý, blízký Bohu, něco tak špinavého se nesmí dělat“. Člověk se zmítá mezi těmito dvěma silami, dokud nepozná, že zdánlivá špinavost vůbec neexistuje. Je to součást vývoje. Úlohou člověka je zapojit do svého života i tento aspekt. Pak se vytvoří nový postoj a pupínky velmi rychle zmizí.

 

ALERGIE

+ přepjatý hodnotový systém, přecitlivělost. Nedostatek schopnosti přijmout něco nového, člověk se brání, vymezuje, stahuje. Určité oblasti hodnotí jako špinavé nebo bezcenné. Často je podvědomě nebo uvědoměle odmítána sexualita. Jako symbol se objevuje alergie na pyl. Záchvat může vyvolat už samotná představa alergenu. To ukazuje, že není narušená skutečnost, nýbrž postoj ke skutečnosti. Při stresu je reakce úměrně intenzivnější. V narkóze neexistuje alergická reakce. Preferované alergeny představují klíč k příčině.

 

ALKOHOLISMUS

+ má usnadnit nebo nahradit polykání jiné, těžko stravitelné věci. Alkoholik se nechce nebo nemůže konfrontovat s problémy a řešit je, vyhýbá se jim, už je nevnímá. Alkoholik pije místo jídla. Omezuje se jen na „lehce stravitelné vjemy“.

 

AMENOREA

+ ( menstruační problémy ) nechce být ženou, nechuť k sobě samé.

 

ANEMIE

+ slabost vlastního já, bytostná slabost.

 

ANGINA

+ (latinsky tíseň ) tíseň a strach patří k sobě, něco mi svazuje hrdlo. Angina pectoris je tedy tíseň srdce, stísněnost citového života, nadhodnocování vlastního já, mocenský problém, úzkoprsost. Člověk se pokouší vyřešit všechno myšlením. Pouze tvrdé srdce lze zlomit.

 

APATIE

+ odpor k pocitů, strach.

 

ARTERIOSKLERÓZA

+ odpor, napětí, omezenost.

 

ARTRITIDA

+ Člověk se cítí nemilovaný, přehnaná kritičnost, zášť.

 

ASTMA

+ ( řecky – úzkoprsost ) člověk chce příliš brát, má přehnaný dominantní nárok, nadýmá se, nemůže věcem nechat volný průběh. Protest vůči světu. Často přehnaně starostlivá nebo příliš matka. Většinou příliš vysoké morální nároky. Opozice. Záchvat následuje jen v typických situacích. Neschopnost zbavit se agrese, vydechnout, říci ne. Člověk otravuje sám sebe. Při konfrontacích s mocenským nárokem druhého mu dochází dech i řeč, ve svém zápasu o vzduch (prosazení) je stále menší, je mu na omdlení. Cítí neschopnost získat si dost vzduchu, všechno se v něm příčí. Vykašlává jen něco.

 

BĚLOTOK

+ (vagina) myslí si, že ženy nemají nad druhým pohlavím moc, zlost na partnera.

 

BOLEST

+ ( chronická ) pocit viny, neustále pro sebe vyžaduje trest.

 

BOLEST RAMEN

+ život se stává břemenem.

 

BOLEST UŠÍ

+ vztek, nechce slyšet, neúnosný zmatek. Hádka rodičů.

 

BOLESTI HLAVY

+ napětí, člověk chce něco jiného, než dokáže, láme si hlavu. Přeje si vyniknout výkonem. Nestačí vlastním výzvám. Má strach ze selhání, že nezvládne zadané úkoly. Prchá před realitou, je pod tlakem. Jednostranné zatížení. Potlačená přání, snášené utrpení, nadměrné zdůrazňování ega.

 

BOLESTI ZAD

+ člověk s sebou vláčí to, co už nemůže unést nebo snést.

 

BRONCHITIDA

+ „zanícené rodinné prostředí“, hádky a křik, někdy také ale mlčení.

 

BULIMIE

+ beznadějné znechucení, člověk se zoufale nacpává velkým množstvím jídla. Také se sebe poté dostává nenávist k vlastní osobě.

 

BURZITIDA ( zánět mazového váčku )

+ potlačená zlost, která měla někoho zasáhnout.

 

CELULITIDA

+ nahromadění vztek a trest, který člověk uděluje sám sobě.

 

CESTOVNÍ HOREČKA

+ strach, člověk se bojí, že nad sebou ztratí kontrolu. Cesta autem : připoutání, pocit uvěznění. Cesta po moři : úzkost, strach ze smrti, ztráta ovládání.

 

CTIŽÁDOSTIVOST

+ člověk chce víc, než dokáže a přetěžuje se. Neuskutečnitelný dominantní nárok. Chce všechno kontrolovat, řídit, vidět, vědět. Pohyb špatným směrem, falešný vzor. Nechce sloužit, nýbrž vládnout. Chybné nasměrování potlačené emoce a touha po uplatnění.

 

CUKROVKA

+ touha po tom, co by mohlo být. Nejhlubší obavy. Život už nenabízí nic „sladkého“.

 

CUSHINGŮV SYNDROM ( problémy nadledvin )

+ mentální nevyrovnanost, příliš mnoho myšlenek, které působí tísnivě. Člověk má pocit úmornosti.

 

CYSTY

+ zranění v dětství

 

DALEKOZRAKOST

+ zadržovaný vztek, agrese, hněv. Nevyjádřené, zablokované energie.

 

DEPRESE

+ když neovládáme své myšlenky a city, oni ovládnou nás. Automatické, negativní myšlenky, které postupně ovládnou náladu. Zkreslené, přehnané a nereálné myšlenky, vymykající se rozumové kontrole. Falešné brýle. Přehnané zevšeobecňování, zveličování nebo zlehčování, předčasné závěry, černobílé vidění. Pocity viny. Pouze citové hodnocení.

 

DNA

+ potřeba dominovat, netrpělivost, vztek.

 

DYSMENOREA (menstr.problémy)

+ zlost na sebe, nenávist k tělu nebo dokonce k faktu, že musím být ženou.

 

DUŠEVNÍ OCHRNUTÍ

+ strach, úlek, prchá před osobou nebo situací.

 

EDÉMY (u vaziva)

+ například voda v nohou : přílišná připoutanost, těžkopádnost.

 

EKZÉM

+ nejraději by vyletěl z kůže.

 

EPILEPSIE

+ člověk se cítí pronásledovaný, odmítá život. Připadá si jako v silném zápase. Násilí proti sobě.

 

FRIGIDITA

+ strach, popírání a odmítání rozkoše. Víra, že sex je něco špatného. Necitlivý partner, strach z otce.

 

GANGRÉNA

+ chorobné myšlení, radost se utápí v otrávených myšlenkách.

 

GASTRITIDA

+ trvalá nejistota, obavy.

 

HERPES SIMPLEX

+ hořká slova, která zůstala nevyřčená.

 

HLUCHOTA

+ zadržování lásky nebo pozornosti.

 

HODGKINOVA NEMOC ( rakovina lymfatických žláz)

+ sebeobviňování a intenzivní strach, že člověk není dost dobrý. Vystupňované úsilí projevit sám sebe. Radost ze života se vytrácí.

 

HUBENOST

+ odmítnutí vlastního života. Extrémní strach. Člověk sám sebe nenávidí a odmítá.

 

HUČENÍ V UŠÍCH

+ nechuť naslouchat, člověk neslyší ani svůj „vnitřní hlas“, zarytost.

 

HYPERAKTIVITA

+ člověk se cítí pod tlakem, je „bez sebe“.

 

HYPERTYREÓZA (zvýšená funkce štítné žlázy)

+ člověk má vztek, cítí se přehlížený.

 

HYPERVENTILACE ( návaly dušení )

+ strach, odpor ke změnám, chybí důvěra v život.

 

HYPOGLYKEMIE

+  člověk je přemožený tíhou života, pocit nesmyslnosti.

 

HYPOTYREÓZA ( snížená funkce štítné žlázy )

+ člověk se vzdává, cítí se beznadějně utlumený.

 

CHRONICKÉ NEMOCI

+ váhání před změnou, strach z budoucnosti, nejistota.

 

CHYBNÁ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

+ trvalé bojová pohotovost, potlačování a popírání nepřátelských pocitů. „Musím se pořád starat o jiné, přitom bych sám potřeboval mateřskou péči“. „Všechno se ve mně bouří“. Člověk intenzivně usiluje o nezávislost. Přitom je úzkostný, má pocit, že se nedokáže účinně bránit. Přetrvávají duševní zátěže a zápasy, uvnitř nebo navenek. Únik do přijímání ještě větší odpovědnosti nebo povinnosti.

 

CHYBNÝ POSTOJ

+ je zaviněn nedostatečným opuštěním strachu, pocitů viny, problémů, starostí. Chybný postoj zaviněný křečovitou vůlí.

 

IMPOTENCE

+ sexuální tlak, napětí, pocity viny. Vzdor vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.

 

„KNEDLÍK V KRKU“

+ strach, nedůvěra v život.

 

INKONTINENCE

+ celá léta potlačované, překypující emoce.

 

ISCHIAS

+ strach o peníze a obavy o budoucnost.

 

KLIMAKTERICKÉ PROBLÉMY

+ strach ženy, že už není zbožňovaná. Sebeodmítání, strach ze stárnutí.

 

KOKTÁNÍ

+ člověk kontroluje dění v krku, protože má strach z toho, co stoupá zdola, dusí ho to v krku. Přesunuje sexualitu do hlavy.

 

KOLIKA

+ nejistota

 

KÓMA

+ strach, prchá před něčím nebo před někým.

 

KOPŘIVKA

+ malé, skryté strachy. „Dělá z komára velblouda“.

 

KOUSÁNÍ NEHTŮ

+ agrese, které jsou ale vlastně určeny někomu jinému, se obracejí proti vlastní osobě, aby se uvolnila silná energie. Člověk by rád vrátil ránu, ale nevěří si. Nespravedlivá nebo zdánlivě nespravedlivá autorita v bezprostřední blízkosti – otec, matka, učitel, starší sourozenec. Dítě potlačuje zlost a hněv, zaměřuje vše proti vlastní osobě.

 

KOŽNÍ PROBLÉMY

+ bojácnost, strach, stáří, zasunutý odpad. Člověk si připadá ohrožený.

 

KOŽNÍ VYRÁŽKA

+ podráždění způsobené váhavostí, dětinský pokus strhnout na sebe pozornost.

 

KRÁTKOZRAKOST

+ pocity strachu, zděšení nebo přetížení „zamrzlé“ v typicky chybném svalovém nastavení.

 

KRČNÍ PROBLÉMY

+ neschopnost mluvit sám za sebe, „spolknutí“ hněv, zadušená kreativita.

 

KREVNÍ OBĚH

+ schopnost pozitivně cítit a vyjadřovat emoce.

 

( další nemoci najdet ZDE )

 

a52.jpg