Beran a další znamení :

 

BERAN + BERAN
Během jejich sexuálních střetů obvykle dojde k tomu, že žena získá nad mužem převahu. Muži však jeho role podřízeného dlouho nevydrží. Dojde k divokému předhánění, kdo převezme vedoucí úlohu, což povede k čím dál větším ohňostrojům vášní. To, co zpočátku vypadá jako slibný vztah, později vyústí v chladnou disharmonii v ložnici. Neblahá prognóza do manželství.

BERAN + BÝK
Beran se chce milovat na základě náhlých popudů. Opatrné rozvážnosti Býka, který naopak zřídkakdy něco dělá impulzivně, to nebude příliš po chuti. Pokud Býk Beranovi dovolí, aby mu ukazoval cestu, mohou společně objevit nové možnosti smyslových prožitků. V opačném případě bude velmi těžké dosáhnout potřebné rovnováhy. V milostném vztahu to brzy začne povážlivě skřípat. Tihle dva se k sobě opravdu nehodí na dlouhé tratě.

BERAN + BLÍŽENCI
Tento svazek může být vzrušující, neboť oba partneři jsou neposední, aktivní, podnikaví. Beranův sklon k panovačnosti dovedou Blíženci díky své šikovnosti obratně držet na uzdě. Blíženci netrpí žádnými sexuálními zábranami, avšak svou nadměrnou energii si dokážou ventilovat i jinde. Milostný poměr bude trvat tak dlouho, dokud se Blížencům bude dařit úspěšně manévrovat. Manželství může Blížence relativně zklidnit a dopadnout docela dobře.

BERAN + RAK
Mezi těmito dvěma znameními běžně vzniká silná sexuální přitažlivost. Problém je, že když vášně pominou, není na čem stavět. Beranovi se nedostává potřebných kompenzací a brzy se oba začnou hádat kvůli maličkostem. Čím méně se k sobě hodí povahově, tím méně si rozumějí v posteli. Milostný poměr lze přirovnat k rozbouřenému moři a manželství k téměř jistému ztroskotání.

BERAN + LEV
Agresivní Beran najde ve Lvu sobě rovného, neboť jeho upřímná a otevřená sexualita je pro něj plně srovnatelným protějškem. Sex je obvykle přímý, bez sklonů ke zvrácenostem. To však neznamená, že nedokáže být vášnivý. Beran nesmí zapomenout, že musí Lvu neustále chválit jeho fyzické výkony. Lev naopak nesmí zapomenout, že nesmí Berana příliš stírat a potlačovat jeho vrozený sklon k panovačnosti. Jinak mají po všech stránkách zelenou.

BERAN + PANNA
Rezervovaná Panna může snadno nalézt zalíbení v Beranově troufalosti. Avšak co se sexu týče, jejich osobnosti jsou natolik odlišné, že bude na obou stranách třeba notné dávky tolerance. Beran bude okouzlen taktem, zdrženlivostí a sebeovládáním Panny. Ta však zřejmě nebude schvalovat Beranovy extravagantní představy o milování. Milostný poměr bude místy zábavný, ale sázka na manželství není vyšší než jedna ku jedné.

BERAN + VÁHY
Krátkodobě se mezi nimi může vyvinout vzájemná přitažlivost. Beranova agresivita možná Váhám odhalí dosud nepoznaný sklon k nekonvenčnosti. Oba milují tělesnou rozkoš, ale Beran se zřejmě bude snažit zajít příliš rychle příliš daleko. Váhy mají tendenci k idealismu a mohou zakusit trpkou deziluzi. Měli by kultivovat jednotlivé odstíny svého sexuálního chování. Uspokojivý fyzický svazek nalezne úspěšné uplatnění v kratším poměru, ne však v manželství.

BERAN + ŠTÍR
Sex je může buď stimulovat, nebo frustrovat. To jsou jediné dvě možnosti, kudy se jejich vztah může ubírat. Oba mají sklon rychle jednat a jsou obdařeni značnou fyzickou energií. Ale oba jsou také nezávislí a usilují o nadvládu. Dlouhotrvající sváry budou současně zkouškou fenomenální schopnosti jejich společné vášně být šťastnými. Dalším nebezpečím je Štírova žárlivost. Milostný poměr bude labilní, manželství nekonvenční.

BERAN + STŘELEC
Oba jsou poněkud bojovní, takže na sexuálním kolbišti je čeká spousta konfliktů. Beranův optimismus a dobrá nálada může zvítězit nad Střelcovou tendencí k trudnomyslnosti a vnést do milování prvek hravosti. Kamarádství v ložnici může vytvořit příjemnou atmosféru v celém vztahu. Milostný poměr stojí za to. Manželství bude úzce spojeno s uspokojováním tělesných tužeb.

BERAN + KOZOROH
Beran hledí daleko dopředu, dychtí po experimentech. Kozoroh je na druhou stranu spíše stydlivý a prudérní. Kozoroh obyčejně dává přednost jedinému způsobu, jak se milovat, nebo dokonce jediné stanovené době, kdy se milovat, a své vášně mívá značně pod kontrolou. Beran má nicméně šanci Kozorohovy propočty zmařit a probudit ve svém sexuálním partnerovi silné libido. Pokud se mu to podaří, věštba je jim nakloněna - více však manželství než krátkodobému vztahu.

BERAN + VODNÁŘ
Tělesný vztah bude jak energický, tak novátorský. Je pravděpodobné, že Beran bude mít dominantní postavení, jelikož Vodnář je od přírody pasivnější. Vodnář se však nepoddá ani neakceptuje žádnou nadvládu, jakmile bude mít pocit, že není plně v jeho zájmu. Beran bude muset využít veškerého svého taktu, aby mohl s tímto citově založeným snílkem vyjít. Neobvyklý, rušný poměr a - za předpokladu vzájemného porozumění - nadmíru úspěšné manželství.

BERAN + RYBY
Beran bude fascinován téměř fyzicky intuitivním, budoárovým chováním Ryb. Beranův temperament a sebedůvěra vytáhne Ryby z jejich ulity studu. Sexuální představivost Ryb, uvedená do praxe, může být velmi podnětná. Jejich společná setkání by měla být hodně svižná a veselá. Vyhlídky jak na kratší poměr, tak na delší manželství jsou dobré, pokud si ovšem vyřeší své povahové rozdíly.

 

a66.jpg