Čísla 81 až 100

 

81 : Soustřeď se pozitivně v myšlenkách na oblast prosperity a hojnosti. Měj i nadále důvěru a mír v srdci a věz, že Zdroj všeho je v tobě. Nyní se ocitáš v pozici, kdy se tvé myšlenky o penězích okamžitě projevují navenek.

82 : Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, „jak" je uspokojit.

83 : Tvá hojnost je uspíšena tvými duchovními kontakty s nanebevzatými mistry. Modli se a medituj o těchto mistrech, kteří tě vedou po cestě a pomáhají ti v životě zakoušet nepřetržitý proud.

84 : Andělé ti pomáhají s větší hojností tvých financí. Na „anděly hojnosti" se kdykoli obrať o radu a vedení ve finančních záležitostech.

85 : Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a bud ochotna/ochoten dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.

86 : Odevzdej jakoukoli materiální starost Duchu, protože z nebes ti plyne nová, neočekávaná hojnost. Pozorně si všímej a přijímej mnohé dary a požehnání, jež se ti nabízejí.

87 : Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. V mnoha ohledech se topíš v bohatství, narazil(a) jsi na „zlatou žílu" tím, že ses naladil(a) na své vnitřní vedení a že se jím řídíš. Nyní poznáváš tajemství dávání a přijímání.

88 : Velká hojnost je tvoje. V tvém životě je stále víc prosperity. Buď vděčný/á a nezapomínej dávat z těchto darů druhým podle toho, jak se budeš cítit veden(a).

89 : Tvé božské životní poslání je hojně a všestranně podporováno Vesmírem.90Bůh podporuje tvůj posvátný smysl života. Pros a vždy dostaneš Boží vedení a pomoc pro tvé poslání.

91 : Sleduj své myšlenky o službě Světla a svém životním poslání. Bud pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým.

92 : Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

93 : Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť když se týká tvého božského životního poslání.

94 : Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého posvátného poslání.

95 : Změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.

96 : Ponoř se do svého božského poslání a o všechny tvé potřeby je postaráno, což se postupně projeví i navenek. Jsi nyní připraven a tvé poslání je potřebné.

97 : Jsi na dobré cestě plně projevit své božské životní poslání. Pokračuj dál a po cestě otevřeně dávej i přijímej lásku.

98 : Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky (které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy), peníze přijdou samy.

99 : Pusť se do práce, služebníku Světla! Tvého božského životního poslání je nyní potřeba více než kdy jindy, a pokud můžeš čímkoli přispět k tomu, aby bylo ve tvém světě víc světla a lásky, je nutné to udělat. Příprava na tvou životní práci je nyní završena.

100 : Nechť jsou tvé myšlenky zcela v souladu s Boží láskou a světlem. Tvé pozitivní myšlenky a činy mají velký dopad- zvláště pak v této době.

 

a29.jpg