Karty - výklad

 

Příklad výkladu andělských karet:

Důležitou věcí, při práci s andělskými kartami je vědět, jak se správně vykládají a jak celý výklad probíhá. Je to velmi jednoduché a se samotným výkladem vám pomůžeme. Vysvětlíme si krok po kroku, jak vykládat vaše andělské karty.

  1. Uvolněte se, zkuste zhluboka dýchat a soustředit se na své pocity. Nechte svým nitrem prostoupit hřejivé teplo a představujte si, že sedíte uprostřed světla, kde vás nic neruší.
  2. Jakmile se dostatečně uvolníte a pročistíte si mysl, stále mějte zavřené oči a zkuste si představit osobu, věc nebo cokoliv, co se týká vašeho přání nebo vaší touhy. Na tuto věc se soustřeďte a s rozmyslem položte otázku, na kterou chcete znát odpověď.
  3. Nyní si vyberte jednu nebo více karet. Počet karet závisí čistě jen na vašem úsudku, ale nedoporučujeme vytahovat příliš mnoho karet.
  4. Podívejte se na každou jednu kartu podle toho, v jakém pořadí byly taženy.
  5. Snažte se v ní najít a pochopit symboliku. Inspirujte se motivem vyobrazeným na kartě. A dále textem.
  6. První andělská karta, která byla vytažena z balíčku by se měla ve většině případů dotýkat vaší minulosti. Další karta, kterou umístěte napravo od té první, pojednává o vaší současné pozici ve vztahu k pokládané otázce, nebo dotazu. Každá další karta pak pojednává o budoucnosti ve vztahu ke kartě, kterou jste vytáhli z balíčku jako druhou. Karty pokládejte napravo vedle sebe. Každá jedna karta rozšiřuje význam té druhé. Nevybírejte zbytečně moc karet, nemělo by to potom požadovaný účinek a jen by vás to popletlo.
  7. Jakmile máte karty vyloženy, znovu zavřete oči a soustřeďte se na své přání či prosbu a nyní požádejte své anděly o pomoc.

Doporučuji celé sezení u karet doplnit vhodnou relaxační hudbou či dotvořením atmosféry vonnými esencemi. Tato relaxační a uvolňující technika vám pomůže vydechnout a hodit za sebe problémy jsoucího světa. Uvolníte se, pročistíte si mysl. Tato bude otevřena andělské energie proudící skrze andělské karty a pomůže vám na cestě k vyřešení vašeho problému a při vaší cestě ke sebezdokonalení a pochopení sebe sama.