RACHIEL

Strážný anděl sexuality

Přináším vám zlatou energii sexuality spojenou s pravou, nesobeckou láskou. Je-li plně a zcela opětována láska a sexuální energie mezi dvěma lidmi, je to nesmírné bohatství a způsob, jak snést na zem kousek nebe.

Vedu vás k moudrému využíváni sil sexuality a hluboké lásky. Je snadné propadnout chtíči a usilovat o uspokojení tohoto nutkáni! Bez lásky to ale není nic víc než ukojeni smyslů nebo živočišné vášně. Bez ohledu na ostatní či na úctu k nim - jaký to má smysl? Naplnit ale vášeň opravdovou láskou znamená pozvednout sexualitu na jinou úroveň, protože pak člověk touží potěšit druhého a nejen sám sebe.

Můžete mě vzývat v duchu lásky a světla, abych pomohl vám a vaší milované bytosti s prodlužováním sexuální rozkoše; tato touha totiž povstává z hluboké lásky. Mocná orgasmická energie, jež se uvolní, může být v nepřetržité zlaté smyčce vysílána z vašeho srdce přes hlavu do srdce partnera či partnerky a pak zpět k vašemu srdci. Můžete vůlí a myšlenkou přimět energii, aby cestovala touto smyčkou co nejdéle, a to díky opravdové lásce pramenící z vašeho srdce. Také mě můžete požádat o pomoc při uzdravování vaší milované osoby prostřednictvím sily lásky a sexuální energie. Čím více láskyplných myšlenek vložíte do této žádosti, tím úspěšnější bude léčení. Váš partner či partnerka také může vaši léčivou energii opětovat. Naposledy vám tedy připomínám, že má-li být vášeň smysluplná, musíte se jí oddávat se správným partnerem a spojit ji s pravou, nesobeckou láskou. Pak se sexualita stává božskou silou.