GEBO ( Dar )

Dar je odedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy. Dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa Gebo je předzvěstí obchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství. 

Neoddávejte se ukvapeným rozhodnutím a nepoužívejte násilí ke sjednocení. Nesnažte se být někým jiným, ale za každých okolností zůstaňte sami sebou. Pokuste se najít harmonii mezi vámi a vaším protějškem. Odměnou bude sladké zakušení radosti už jen z pouhé přítomnosti toho druhého.

Přichází k tobě příznivé období. Předzvěst uzavřených obchodních smluv, partnerských i manželských vztahů, přátelství, pozitivní výměna a sjednocení.

Možná objevíš svůj nový talent, novou lásku. Pocítíš to jako dar, buď za něj vděčný. Abys dosáhl úspěchu, zůstávej ve svém středu - v harmonii. Dostáváš-li, také dávej, ať se proud štědrosti vesmíru nezastaví.

Varování:
Vyvaruj se konfliktů, lakoty, závisti, nespokojenosti, nenávisti. Nerovnováha energií ti může ublížit; ztratíš, co jsi si tak přál/a.

Základní význam:
Partnerství, materiální dar, štědrost, pohostinnost, úspěch, Boží dar nebo nadání (hudební nebo umělecké).