Tvůrčí projekt

Tato karta naznačuje, že potřebujete více možností k tvůrčímu vyjádření. Andělé vás vybízejí, abyste je hledali jak u sebe doma a ve volném čase, ale i v  práci. Pusťte se například do psaní, malujte,  hrajte na hudební nástroje, věnujte se nějaké řemeslné tvorbě, pěstujte květiny nebo alespoň změnte interiér svého domova. Vůbec nezáleží na tom, zda bude vaše dílo prvotřídní. Záleží pouze na tom, že svému vnitřnímu umělci poskytnete radost z neomezeného projevu.

Další možné významy : + Pusťte se do projektu, který jste odkládali. Má smysl. + Zapište se do nějakého kurzu tvůrčí činnosti, například fotografování nebo tance. + Vaše životní poslání, stejně jako smysluplná profese, se vám zjeví právě prostřednictvím tvůrčí činnosti, kterou si nyní neumíte představit. Proto si nelamte hlavu s tím, co je vaším životním úkolem a pokračujte dál v započaté cestě.