SARASVÁTÍ

Umění

Projevujte se ve svých tvořivých aktivitách

Poselství Sarasvátí: Jste bytostí s nekonečnými možnostmi. Jestli se vám zdá, že máte časová, finanč­ní anebo jiná omezení, je to jen proto, že se vaše mysl soustředí jen na materiál­ní svět. Těchto omezení se můžete zbavit tím, že od­hrnete závěs materialismu z vašeho výhledu. Pro vyjádření nemateriálních ideálů a energií je velmi důležitá hudba. Podbarvu­je naše okolí tím, že ho zaplavuje tóny z nejvyšších vibračních vrstev. Umožňuje nám uniknout omeze­ním našeho myšlení a bytí jako takového. Obklopte se hudbou a umožněte jí stimulovat vaše kreativní myšlení a probudit ve vás inspiraci. Nechte se hud­bou unášet a dovolte sami sobě prozkoumávat nové tvořivé nápady a experimentovat s jejich uskuteč­ňováním. Užívejte si nekonečných možností!

Různé významy této karty: Hrajte (hudbu), zpívejte, tancujte, malujte, kreslete, pište - zkrátka dělejte něco kreativního • Studujte a nebo změňte profesi tak, abyste měli kreativní svobodu • Zapište se do kurzu tvořivosti • Investujte do uměleckého koníčka • Veďte si deník kreativních nápadů • Při­pojte se ke skupině tvořivého psaní nebo do jiné skupinky, která se zabývá tvorbou •

O Sarasvátí: Hinduistická bohyně umění Sarasvátí nám pomáhá se všemi způsoby kreativ­ního vyjadřování - s hudbou, psaním, tancová­ním a řečnickým uměním. Je manželkou Bráhmy a schopností kreativního vyjadřování si cení více než materiálního vlastnictví. Jejími symboly jsou mimo jiné bílá labuť, hudební nástroj vina a kniha vědění. Pomáhá nám soustředit naši mysl na krea­tivní projekty, nerozptylovat se a neodkládat je.