OSTARA 

Plodnost

Nyní je nejpříhodnější čas začít
nové projekty, otevřít se novým
myšlenkám a vytvořit nové podmínky.

Poselství Ostary: Jaro je kdykoliv, kdy se vaše mysl a celé vaše já rozzáří. Pokud cítíte tíhu, temnotu nebo depresi, můžete svůj život rozjasnit pozitivními myšlenkami, dobrým výživ­ným jídlem a čímkoliv, co ve vás zažehne pocity lásky. Ob­klopte se krásnými květina­mi, zpestřete svůj šatník a domov a roztáhněte závěsy, aby mohlo dovnitř proudit přirozené světlo. Můžete si sami pro sebe uvnitř namalovat jasnější předsta­vu, která dá vzniknout různým novým možnostem, neboť podobně založení lidé a věci se přitahují. S tím, jak si rozjasníte svůj vnitřní i vnější svět, po­cítíte více energie a síly. Využijte této nově nabyté energie a začněte nový projekt, který vaše srdce roz­buší nadšením!

Různé významy této karty: Tato karta značí těhotenství • Bude se vás týkat úspěšné početí dí­těte, adopce anebo opatrovnictví • Vaše touhy se naplno projeví na jaře • Staré bude vzkříšeno • Váš nový nápad nebo projekt bude úspěšný • Je vhodná příležitost učinit životní změny •

O Ostaře: Ostara je germánskou bohyní plod­nosti a jara, která je občas nazývána také „Eostre". Slova East (východ) a Easter (velikonoce) byla utvořena podle Ostary s odkazem na východ slunce na východě a nárůst slunečního světla na začátku keltského jara. Je oslavována během jarní rovnodennosti jako ta, která přináší více denního světla a vyrovnanosti mezi počtem denních a noč­ních hodin. Požádejte Ostaru o pomoc se zvýšením vaší úspěšnosti, plodnosti, anebo když se pustíte do nového podnikání.