Vodní let

Tíha mizí, břemena jsou odhozena, stav beztíže

Mořské panny zpívají: Když některá z nás mořských bytostí leží kvůli sonaru nebo jiným lidským pošetilostem na pobřeží hned nad hranicí přílivu, neschopná dostat se po několik hodin zpátky do moře, neumírá ani tak kvůli suchému vzduchu, ale kvůli tíze vzdušného světa. Chápejte, ve vodním světě jsme lehounké - vážíme méně, voda nás nadnáší. Ve vzdušném světě nakonec spadneme na zem, jsme těžké a váha našich těl, orgánů, krve a kostí nás pomalu drtí. A podobné je to i u lidí - jestliže vy lidé žijete příliš dlouho ve vzdušném světě, bez stavu beztíže a nadlehčování, můžete být drceni, pociťovat tíhu a pak se už nedokážete ani nadechnout. A také žijete příliš ve světě vzduchu, co se intelektu týká. Svět myšlenek lidem dominuje a vy zapomínáte na svět pocitů, který vás může podepřít, pozvednout a podporovat. Dovoluje vám totiž v říši emocionálních představ dělat to, co vám vaše hlava říká, že není možné. Létat, vytvořit příběh, cítit hloubku a možnosti vašich životů a divit se. Svět vzduchu často rozdrtí život ve vodních snech. Nedovolte, aby se to stalo i vám.

Výklad: Je čas na to, abyste si dovolili zažit svobodu cítit a také tyto pocity vyjadřovali. To uvolní a odstraní tíhu, kterou jste cítili. Ta se mohla projevovat a objevovat zvýšenou tělesnou hmotností, nepříjemným pocitem při pohybu, zmenšenou hybností těla nebo někdy jako nemotornost. Toto opětovné spojení s vašimi emocemi může být podpořeno také tím, že si dovolíte plakat, spojíte se se svým vnitřním mořem a v případě, že jste žena, tak se svou dělohou. Jste-li muž, může u vás dojít k rozvoji nového chápání a ocenění ženskosti a vaší vlastni emocionální moudrosti. Když obdržíte tuto kartu, ať už jste muž či žena, pouvažujte, zda byste neměli trávit více času v léčivých a přírodních vodách. Váha vašeho těla, kterou si uvědomujete na zemi, zmizí. Také necháte odejít veškeré starosti, hluboký smutek i pocit, že jste vším zavaleni, jenž tak často zažíváte. Emočně i fyzicky můžete získat svobodu vody a váš duch se vydá na podvodní let!