Atlantida

Rychlý vývoj, brilantnost, úspěch

Mořské panny zpívají: Nacházíme se ve zlatém okamžiku času, kdy se tak mnoho a tak rychle mění. Lidstvo se probouzí a planeta je v bodě, ve kterém zároveň zažívá jak časy mírumilovné, tak vzrušující, jak dynamické, tak uklidňující. Ve vašem životě může nastat období velké důležitosti. Ale budete potřebovat odvahu. Touha po „moci nad" musí být změněna na „moc k". Čím více víte, že jste spojeni s božstvím a že vy sami jste tímto božstvím, tím více se budete chovat způsoby, které jsou božské. Když toto spojení a tento pocit ztratíte, když se sami na sebe budete dívat jako na zcela nahraditelné, jako na bezvýznamné herce na jevišti, dočasné svědky, tak tento zlatý čas může zmizet. Udržujte svou vizi naživu! !e čas zasáhnout a podržet rovnováhu mezi nesobeckostí a svým momentálním já, jehož činy vycházejí z lásky a ne z arogance!

Výklad: Pocit spojení s krystaly a mořskými bytostmi, schopnost uzdravovat a pracovat s lidmi telepaticky, naléhavá touha udělat se svým životem něco smysluplnějšího; vynořují se také vzpomínky na minulé životy - na Atlanťany nebo delfíny, dugongy nebo jiná mořská stvoření. Učení se plavat, potápět, plavat jako mořská panna, potápět se ve skafandru, touha být dole pod vlnami. Spojení se starodávnými posvátnými místy, pocity blaženosti; vracejí se napojení na vyšší síly a podobné schopnosti. Máte pocit, že jste propojeni s anděly, zvířaty, kouzelníky a vším ostatním, báječnými různými druhy bytostí, které s vámi mají tak mnoho společného. Větší komunikační dovedností, méně strachu a pocit, že máte skvělé schopnosti a nebojácně je prozkoumáváte, v tomto životě možná poprvé. Už se tolik nezabýváte tím, jak neudělat chybu! Vylaďování schopností, ocenění vědy, velká touha experimentovat a rozvíjet své schopnosti. Úžas nad tím, jak rychle se rozvíjíte. Plynutí, vysoké vibrace, důmyslnost, logika a brilantnost se zvyšují.