Prvosenka jarní

Je častým hostem na slunných a vlhkých stráních kvetoucí časně zjara nádhernými žlutými květy.

Fyzické působení:

Velmi působí na nervovou podrážděnost a nespavost, čistí plíce, má antirevmatické účinky a s úspěchem ji lze použít při psychogenně vyvolaných bolestech hlavy.

Duševní znaky:

Klíčový stav: otevřenost

Lidový název pro prvosenku je petrklíč. To dostatečně vysvětluje, pro co je určená. Je to stav člověka toužícího po harmonii v dosažení sladění životního ideálu se skutečností. Klíč, který obsahuje, otevírá bránu mezi předním a zadním mozkem. Dává duchu prostor pro jeho činnost a vnitřní mír.

Účinky:

Uvolňovací, čistící, hladící.

 

Další druhy : zde.

Míchání na míru : zde.