Neštěstí

Překážky a problémy. Možná i nečekaně vážná událost. V nefunkčních vztazích možnost rozchodu, rozvodu nebo ztráty partnera. Pozor na fyzicky namáhavou práci. V oblasti zdraví buďte obezřetní na úrazy. U někoho možnost nutné operace. Nebuďte pesimističtí. Dávejte na sebe velmi dobrý pozor, jelikož tato karta předznamenává katastrofy všeho druhu ve velkém rozsahu a je velice pravděpodobné, že se nebudou týkat jen vaší osoby. Zachovejte chladnou hlavu a buďte na všechno připraveni. Teprve tak zvládnete řešení nenadále nastalé situace. Měli byste bojovat proti své vlastní negativitě, strachu a nedůvěře. Naučte se důvěřovat své vlastní síle, intuici a tvořivosti. Pěstujte si vnitřní klid, usilujte o harmonické vztahy s okolím.