Karmické dvojče

Odpověď na vaši otázku zahrnuje duchovně založený milostný vztah.

Tuto kartu jste si vytáhli, protože vaše karmické dvojče je složitě zapleteno do odpovědi na vaši otázku. Karmické dvojče je milostný partner pocházející ze stejné duchovní skupiny duší jako vy, což znamená, že on nebo ona pro vás představuje v terminologii vztahů „toho pravého" či „tu pravou."

Často se stává, že se karmická dvojčata vtělují společně během své poslední inkarnace na Zemi, poté co ukončila svůj inkarnační cyklus a vyrovnala svou karmu. Do té doby se však obvykle nevtělují současně, ale namísto toho se dobrovolně stávají duchovními průvodci toho druhého za jeho života na Zemi. Vaše karmické dvojče vás tedy může vést z druhé strany a pomáhat vám v každé oblasti vašeho života, včetně milostných vztahů se spřízněnými dušemi.

Jak postupovat :

Napište dopis strážným andělům svého karmického dvojčete. Začněte slovy: „Drazí strážní andělé mého karmického dvojčete" a poté vyslovte všechny své pocity, myšlenky a otázky týkající se vašeho milostného života. Dopis ukončete žádostí, aby vás na setkání s ním připravili a aby je zprostředkovali. Své karmické dvojče nebo spřízněnou duši poznáte okamžitě a ve vašem srdci ani mysli nebude pochyb, jakmile si stanete tváří v tvář.