Vizualizujte si úspěch

Představte si sama/samu sebe v této situaci jako úspěšného/ou a věřte v pozitivní výsledek.

Andělé chtějí zvýšit vaši sebedůvěru a zbavit vás starostí týkajících se této situace. Součástí toho je, abyste si udrželi pozitivní vizi sebe sama i ostatních zúčastněných. Když očekáváte to nejlepší, pak to nejlepší inspirujete v sobě i v druhých. Situace, na kterou se ptáte, závisí na vaší pevné vizi a víře v úspěšné vyústění. Naštěstí vám andělé pomohou si vznešenou a čistou vizi úspěchu udržet. Prostě je požádejte o pomoc, a stane se.

Jak postupovat :

Nejjednodušší způsob, jak si vizualizovat úspěch, je mít „ústřední bod", tedy něco, na co se můžete soustředěně zadívat. Tento bod pak slouží jako bílé plátno, na které promítnete svoji představu. Takovým dokonalým bodem je plamen bílé svíčky.

Při pohledu na zapálenou svíčku se uvolněte a představte si sami sebe, jak si v současné situaci vedete naprosto skvěle. Vnímejte a prociťujte každého, kdo se situace účastní, jak se usmívá, jak je šťastný a naplněný. Prožívejte pocit bezpečí v oblasti břicha, v mysli a v celém těle. Své starosti ohledně toho, jak se tento pozitivní výsledek dostaví, odevzdejte Bohu a andělům. O ono „jak se to stane" se postará nekonečná božská moudrost a láska.