Nebeští mistři

Mocní, milující a moudří duchovní učitelé nad vámi bdí a vedou vás.

Tato karta naznačuje, že jste silně propojeni s jedním nebo více nebeskými mistry, kteří vám v situaci, na kterou jste sedotazovali, pomáhají. Nebeští mistři jsou mocní učitelé a léčitelé, kteří kdysi kráčeli po Zemi. Mnozí z nich jsou spojeni s různými náboženstvími, jako například Ježíš, Quan Yin, různí světci, Mojžíš, Panna Maria, Ganéša a jiní. Nemusíte však být příslušníky žádného náboženství, abyste si zasloužili jejich pozornost. Jedinou podmínkou je upřímná a čistá touha spolupracovat s božstvy na zdokonalení lidstva a planety.

První bytost (či bytosti) z okruhu nebeských mistrů, která vás právě napadla, vám pomáhá. Tyto bytosti vás milují a ctí. Vědí všechno o vašem nadání a vašich duchovních darech a pomohou vám je zdokonalit, aby mohly být využity k posvátné službě.

Jak postupovat :

Myslete na konkrétního nebeského mistra a představujte si jeho podobu v duchu nebo se dívejte na jeho vyobrazení. Z internetu si můžete velmi jednoduše vytisknout barevné obrázky. Jakmile na kteréhokoli nebeského mistra pomyslíte, automaticky k sobě tuto posvátnou bytost přivoláte. Zůstaňte tiší a všímejte si všech svých pocitů, jako je například změna tlaku vzduchu nebo teploty, které se mění, jakmile se na přítomnost této bytosti naladíte.

Poté vyšlete ze svého srdce do srdce nebeského mistra lásku. Učiníte to tak, že na to pomyslíte. Uvědomte si, že bez ohledu na to, kolik lásky této bytosti pošlete, vrátí vám ji stonásobně tolik. Požádejte ji, aby vám pomohla otevřít srdce, abyste mohli hlouběji prožívat kouzlo uzdravující lásky.