Hojnost

Právě teď k vám přichází nový příliv pomoci. Požádejte anděly, ať vám pomohou vzdát se strachu z nedostatku, abyste se mohli radovat z této rostoucí hojnosti.

Vaši andělští poslíčkové vám oznamují nadcházející čas hojnosti. Zdrojem hojnosti je Bůh a vy jste kdesi v koutku duše věřili, že Stvořitel vaše potřeby naplní. Příčinou hojnosti, která se u vás nyní projevuje, byla vaše víra, byť třeba malá.

Držte se své víry, protože vám zajistí nepřetržitý přísun pomoci materiální, psychické, emocionální, duchovní i intelektuální. Vynikající afirmace, která vám pomůže setrvat v proudu nepřerušovaného přílivu hojnosti, zní: „Přijímám vděčně do svého života vše dobré: Všechny mé potřeby jsou naplňovány nyní i vždycky.“