Léčitel

Máš schopnost ostatním pomáhat a léčit je.

Tato karta říká, že máte léčitelské schopnosti, které mohou pomoci lidem i zvířatům, aby se cítili lépe. Už teď umíte mnoha způsoby léčit a časem se prostřednictvím knih, kurzů a osobní zkušenosti naučíte nové metody.

To, že jste si vytáhli tuto kartu, je výzvou, abyste věřili ve své schopnosti léčit. Léčitelskou práci nevykonáváte jen vy sami : být léčitelem znamená být otevřený Božské lásce protékající vámi a také lidmi, zvířaty nebo situacemi, které z ní mohou mít prospěch. Požádejte své anděly, aby vám s vaší léčitelskou prací pomohli. Mohou odpovědět vaše otázky, pomoci vám s učením, vést vaše léčení.

Svou schopnost léčit můžete uplatnit i sami na sobě. Čím více věříte v lásku, tím lepší budou vaše léčitelské schopnosti. Požádejte své anděly, aby prohloubili vaši víru,a oni to s radostí udělají.