Společenství

Rafael - Nebeský lékař

Rafaelova věštba připomíná slavnou islámskou tradici Hájj, každoroční pouť do Mekky, kde poutníci společné se svými bratry a sestrami splývají ve svatém společenství. Cílem rituálu je kolektivní vzývání a chvála Boha. Uvědomte si tedy prosím, zda je společenství a splynutí s ostatními součástí i vašeho života. Vězte, že Zdroj je ve vás vždy přítomný, oplývá moudrostí a dovoluje vám pocítit životní radost přímo v srdci, které rozumí pravdě.

Odříkejte třikrát Óm, abyste vplynuli do společenství nebeských andělů, Rafael vám ukáže cestu.