Osobní roční vibrace 

 

Osobní roční vibrace nezačíná začátkem roku, ale narozeninami, trvá po dobu 12 měsíců a končí následujícími narozeninami, kdy se mění na další číselný vibrační rok. Vibrace procházejí devítiletými cykli, každý rok se mění od čísla 1 do 9 a jakmile je jeden devítiletý cyklus ukončen, začne nový devítiletý cyklus na vyšší úrovni. Zjištěním své osobní roční vibrace můžete poznat, jaké číslo na vás tento rok působí, jaké výzvy, příležitosti či překážky můžete očekávat a jak je co nejlépe využít a poučit se z nich.

Postup :

Napište datum posledních narozenin.

Sečtěte všechna čísla, až na jednociferné.

Příklad :

Datum narození 3. 10. 2000, poslední narozeniny byly tedy 3. 10. 2014, sečteme čísla : 3 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 4 =  11, dále 1 + 1 = 2 ....roční číslo vibrace

( poznánka : je počítán stav k 15. 9. )

Datum narození 1. 4. 1990, poslední narozeniny tedy byly 1. 4. 2015, sečteme čísla : 1 + 4 + 2 + 0 + 1 + 5 = 13, dále 1 + 3 = 4 ...číslo osobní roční vibrace

 

Číslo 1 - Nové začátky, nezávislost, osamělost

Jedná se o rok nových začátků. Tento rok bys měl rozšířit svou zónu pohodlí a povznést život na novou úroveň. Budeš mít spoustu energie, kterou je nutno efektivně využít. Je čas pustit se do nových dobrodružství, začít jednat a být odvážný! Puštění se do nových projektů vyžaduje velkou míru sebedůvěry a nezávislosti.

Odvrácenou stranou energie jedničky je, že se můžeš cítit osaměle. Současné vztahy můžou být překonané a dokonce omezující. Přátelé a partner nemusí nalézt porozumění, a zvláště to platí, pokud v minulosti u tebe nebyli zvyklí na nezávislé a iniciativní chování. Novým přátelským a milostným vztahům jednička také nepřeje. Pod vibrací jedničky ale může dojít k setkání s člověkem, který ti dá novou příležitost, například pracovní.

 

Číslo 2 - Vztahy, spolupráce, zranitelnost

Dvojka je symbol duality a tak tento rok bude především o vztazích a spolupráci. Je to také rok spojení a je možné, že právě letos může dojít k zasnoubení, svatbě, zplození potomka, nebo nalezení nového životního partnera. Vzniká potřeba podělit se o své pocity a myšlenky. Člověk v tomto období lépe vychází s lidmi kolem sebe, je ochotnější ke spolupráci a celkově chápavější a přístupnější. Jednodušeji se mu navazují nové vztahy.

Tento rok bys též měl využít příležitostí, které ti přinesl rok předchozí. Nicméně není vhodný čas lámat věci přes koleno a snažit se je násilně pohnout dopředu. Jsou možné různé průtahy a zpoždění, proto je důležité být trpělivý.

Negativní stránkou vibrace dvojky je značná emocionalita a zranitelnost, která může mít za následek i zdravotní problémy, proto je důležité dbát o svou pohodu a vnitřní vyrovnanost, například můžeš začít cvičit jógu, nebo se věnovat jiným uklidňujícím činnostem, při kterých znovunastolíš vnitřní harmonii.

 

Číslo 3 - Sebevyjádření, společenská aktivita, zvýšená komunikace, plnění svých snů, studium
 
Je rok expanze a osobního růstu, přinášející zvýšenou aktivitu a silnou touhu se vyjádřit. Kreativita a umělecky talent vstupují do popředí. Vibrační rok trojky je veselý a přitahuje všechny druhy společenských akcí. Více, než v jiných letech se budeš bavit a potkáš nové a vzrušující lidi. Mentální aktivita je na vysoké úrovni a tak je též vhodný čas ke studiu a přijímání nových vědomostí. Může to být úspěšný rok i po finanční stránce, ale pouze za předpokladu, že je kreativita a energie soustředěná a dobře řízena. Úkolem tohoto roku je zabránit rozptylu energie, protože máš vzácnou příležitost uskutečnit nové a kreativní nápady.

Řešení dávných problémů: často se v roce trojky stává, že dávno zapomenuté a neřešené problémy znovu vystupují do popředí, aby ses od nich mohl konečně osvobodit a uvolnit místo novému.

 

Číslo 4 - Práce, finanční zajištění, organizační a materiální záležitosti

Můžeš zažít pocit omezení a frustrace, vibrační období čtyřky přináší velkou zátěž psychickou i fyzickou, časté problémy a těžkosti v různých oblastech. Záležitosti se táhnou, každý problém se může zdát být neřešitelný, můžou se objevit i zdravotní problémy. Celkově je čtyřka zatěžkávacím obdobím.

I když se toto období zdá být tak omezující, nabízí důležitou příležitost, která by měla být využita. Je vhodný čas na plnění povinností. Vytrvalost a píle jsou nanejvýš důležité. Není čas pro zábavu, ale pro práci. Prodej a obchodování je v tomto roce celkem úspěšný a nejlepší je, se v období čtyřky zaměřit na práci a materiální zajištění.

Je čas být organizovaný a praktický. Schopnost soustředit se a zaměřit své úsilí je mnohem lepší, než v roce předcházejícím. Převládá realistický postoj. Je vhodný čas zamyslet se a stanovit si nové životní cíle, nastavit kurz a směr své životní cesty, přemýšlet o svém životním účelu a o tom, co je pro tebe důležité. Vhodná doba pro nákup nemovitosti, nebo rekonstrukci domova. Též je vhodný čas postarat se o záležitosti, které si kdysi odložil na dobu neurčitou.

 

Číslo 5- Svoboda, uvolnění se, změny, dobrodružství

Rok dynamických změn, ty se můžou odehrávat na vnější úrovni například změna zaměstnání, bydliště, cestování nebo i vnitřní, většinou obojí. Buď otevřený a připravený přijmout nové příležitosti. Není vhodná doba na přehnanou opatrnost, je to rok ve kterém můžeš postoupit významný krok vpřed, pokud jsi ochoten vzít na sebe jistou míru uváženého rizika. Stále ale platí zachovat si moudrost a obezřetnost. Pokud by měla být numerologická pětka považována za cestu, nebo silnici, tak je to ta nejširší a nejrušnější. Místo, kde veškerá komunikace usiluje o změnu. Bez základního smyslu pro směr, se lidé můžou ocitnout v místech, kde nechtěli být.

 Nyní stojíš na půli cesty devítiletého cyklu života, první čtyři roky jsou za tebou, další čtyři před tebou. Události tohoto „prostředního roku” ti umožní poznat rozdíl mezi starým Já a potencionálním novým Já. Očekávej zásadní změnu, nebo posloupnost menších změn, které nakonec povedou k úplně novému způsobu života nebo chápání sebe samého.

 Nejdůležitější je nedržet se starých vzorců. Je to vzrušující rok, ve kterém by ses měl uvolnit a plně využít nových příležitostí.

 

Číslo 6 - Rodina, partnerské vztahy, láska, péče o blízké

6 je číslo lásky, blízkých vztahů a štěstí. Stejně jako u čísla 2 se lidé často v tomto roce zamilovávají, konají se svatby, nebo je zplozen potomek. Toto období je také vhodné k seznámení s novými lidmi, se kterými můžeš později vytvořit pevné vztahy a ke zlepšení současných vztahů. Nastává období klidu a harmonie, hrany se brousí, spory jsou urovnávány a ty můžeš cítit, že máš k druhým lidem blíž, především těm nejbližším, tedy k rodině a blízkým přátelům. 

Zvláště v tomto roce se můžeš zdát být ostatním lidem více přitažlivý, lidé se na tebe můžou častěji obracet o radu nebo pomoc. Je vhodná doba pomáhat, ale nanejvýš důležité je umět říct NE, když to tak cítíš a svojí pomocí bys neměl podporovat někoho tak, aby se na tobě stal závislým. Také si na sebe neber víc, než můžeš zvládnout.

 

Číslo 7 - Zklidnění, ponoření se do sebe, přemýšlení co dál, zdravotní problémy, rok učení

Tento rok není o společenských aktivitách, ani o dosahování cílů na materiální úrovni. Pravděpodobně budeš mít silné tendence trávit čas o samotě, ponořit se do svého nitra, najít odpovědi a dosáhnout lepšího porozumění sebe samého. Aniž bys zanedbával každodenní povinnosti a odpovědnosti, dovolíš si, dát sám sobě více pozornosti. Je období vnitřního a duchovního růstu. Tvá duchovní přítomnost si vyžaduje pozornost. Čtení, meditace, přemýšlení, sebereflexe, získání vhledu do sebe samého jsou tento rok důležité.

Někdy ve vibračním čísle 7 můžou člověka potkat osudové rány a různé životní zkoušky, které způsobí hluboký emoční otřes a donutí tím člověka obrátit se do svého nitra a nalézt vlastní netušené vnitřní síly. Může to být bolestné a depresivní období, ale zároveň obohacující a poučné.

 

Číslo 8 - Úspěch, rozmach, zúčtování za své činy

Tradičně je číslo 8 považováno za číslo výkonu, materiálního a finančního zisku, dosažení cíle a odměny, stav spokojenosti, zvětšení osobní síly, číslo úspěchu, odolnosti a rozmachu. Tento rok začnou věci konečně fungovat, můžeš vidět světlo na konci tunelu, úspěch přichází snadněji. Je to rok sklizně, v závislosti na vloženém úsilí v předcházejících sedmi letech. V tomto roce můžeš dosáhnout mnohého, je zde minimum omezení.

Osmička je zároveň karmickým číslem, energie potřebují být vyrovnány. To znamená, jak jsi v minulosti zasel, tak sklidíš. Je to rok zúčtování. Pokud jsi se usilovně o něco snažil a choval se s rozmyslem, tento rok jistě dostaneš zaslouženou odměnu. Pokud jsi se například v minulosti nechoval k lidem nejlépe, tento rok se ti to nejspíše vrátí.

 

Číslo 9 - Zakončení, změny, učení

Devítka zakončuje devítiletý cyklus, je to rok pro uzavření, naplnění, dokončení starých a rozpracovaných činností, zbavení se zbytečné váhy nefunkčního a nepotřebného, splacení dluhů a vytvoření místa pro nové věci. Tyto akce ti pomohou nastoupit následující devítiletý cyklus, bez tlaků nevyřešené zátěže minulosti, která by tě mohla táhnout zpět.

Vibrace devítky probouzí silnou mentální energii a touhu dosáhnout něčeho více, je číslem pokroku. Vhodná doba na podnikání nebo změnu zaměstnání či bydliště. Je vhodný čas ke studiu a přijímání nových vědomostí, stejně tak sdílení svých vědomostí. Devítka je číslem učení a moudrosti, čas převzít zodpovědnost sám za sebe a naučit se soběstačnosti. 

Díky různým změnám to nemusí být snadný rok. Změna práce, stěhování, ukončená přátelství nebo rozchod, můžou být vnímány negativně, především u člověka netoužícího po změně.Zdroj : superco.coma56.jpg