Partnerský vztah - význam z hlediska numerologie

 

Na místo každého písmena ve svém jméně a příjmení dosaďte číslici a ty pak sečtěte. Totéž proveďte se jménem svého partnera. Výsledky Vás obou pak také sečtěte a vyjde Vám číslo energetické vibrace Vašeho vztahuProtože ženy v případě svatby přejímají příjmení svého muže, vyzkoušejte si vypočítat také číslo vztahu v případě manželství, ať víte, jaký by byl Váš vzájemný vztah po svatbě.

Tabulka :

1 - a, j, s

2 - b, k, t

3 - c, l, u

4 - d, m, v

5 - e, n, w

6 - f, o, x

7 - g, p, y

8 - h, q, z

9 - i, r

Příklad :

Josef Novák: 1 + 6 + 1 + 5 + 6 + 5 + 6 + 4 + 1 + 2 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1

Marie Čechová: 4 + 1 + 9 + 9 + 5 + 3 + 5 + 3 + 8 + 6 + 4 + 1 = 58 = 5 + 8 = 13 = 1 + 3 = 4

1 + 4 = 5

Číslo vibrace vztahu tohoto fiktivního páru před svatbou by tedy bylo 5. V případě svatby by ale žena přejala mužovo příjmení a tomu by se přizpůsobil i výpočet čísla vztahu tohoto páru. 

 

Partnerský vztah s číslem vibrace 1 

je založen na individualismu obou partnerů – oba mají odlišné povahy i zájmy a proto je třeba naučit se věnovat svému partnerovi dostatek prostoru i soukromí, ponechat mu určitou volnost, aby se pak opět s láskou vrátil k Vám.

 

Číslo vibrace 2 

je třeba se oboustranně učit porozumění a spolupráci, učit se naslouchat a vyvarovat se boji o moc a nadvládu nad partnerem.

 

Číslo vibrace 3 

- potřebuje především oboustrannou komunikaci, vyjadřování svých citů a pocitů. Otevřená komunikace a sdílení svých citů, pocitů, zážitků a prožitků s partnerem je pro kvalitní soužití trojky důležité.

 

Číslo vibrace 4 

- je nuda, nečinnost a stereotyp. Partneři by spolu měli spolupracovat, organizovat, plánovat, tvořit, být kreativní a aktivní.

 

Číslo 5 

- partneři potřebují především racionalitu a hledání rovnováhy mezi potřebami obou. Chování založené na momentálních pocitech a pudech bez racionálního zvážení a zohlednění potřeb svého protějšku tento vztah narušuje.

 

Číslo 6

- láska bez kladení podmínek a nehledání viny v druhém, to je to nejdůležitější.

 

Číslo 7

- pro partnerský vztah je důležitý společný duševní rozvoj, rozvíjení vnímavosti a intuice. Pokud je vztah harmonický, partneři spolu dokáží komunikovat i beze slov.

 

Číslo 8 

- může znamenat honbu za materiálními statky – toho by se měli partneři vyvarovat a hledat rovnováhu mezi duchovním, duševním a materiálním životem.

 

Číslo 9 

- partneři mohou mít sklon jeden přes druhého nevidět zbytek světa, žít jen jeden pro druhého a ostatní osoby zanedbávat. Pokud si však tito partneři najdou čas i pro ostatní, jejich vztah to posune na vyšší úroveň.

 

a80.jpg