Ceník

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých terapií a kurzů. Sledujte nárazové cenové akce.

U malých dětí lze dohodnou slevu. Na kurzy obvykle mají rodinní příslušníci slevu až 50%.

Vše lze platit i v eurech, osobně či na účet vedený v eurech.

 

 

Podmínky účasti na seminářích/kurzech osobního rozvoje

a souhlas se zpracováním osobních údajů.   (dále jen Podmínky)

( Upozornění : Studio Děkujiti je projekt/název webu, ne osoba)

1. Pořadatel

Pořadatelem některých akcí je Ing. Lenka Pacultová. Ve většině případů je pořadatel akce přednáškové centrum, zájmová skupina, sdružení či spolupracující jednotlivec. Konkrétní osoby jsou vždy uvedeny u příslušného kurzu, přednášky, semináře v příslušném městě a přednáškovém centru. Popis akce bývá vyvěšen na webu a FB daného konkrétního pořadatele. 

2. Rozsah působnosti

Tyto Podmínky se vztahují na všechny Akce pořádané pořadatelem nesoucí v názvu nebo v upřesňujícím označení slovo „Seminář“, „Kurz“, „Přednáška“, "Konzultace", Workshop". (dále jen Akce).

3. Platba a rezervace účasti

Pokud akci pořádá jiný subjekt, řídí se akce pravidly tohoto subjektu!!

a) Krátkodobá Akce nebo konzultace se hradí v plné výši v hotovosti na místě konání (pokud není určeno jinak). Vaše místo máte rezervováno po přihlášení se e-mailem či telefonem.

b) Pro půldenní, celodenní nebo vícedenní Akci platí, že přihláška je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení minimální zálohy 50 % z plné ceny Akce na číslo bank. účtu, které Vám bude sděleno po přihlášení. Do textu platby, prosím, uveďte variabilní symbol = Vaše číslo mobilu a  do  zprávy uveďte jméno, akci a datum, aby bylo možné Vaši platbu správně identifikovat. Vaše místo bude zarezervované po obdržení 50 % zálohy na náš účet.

Obratem Vám e-mailem potvrdíme Vaši rezervaci.

Zbytek ceny (minimálně 50 %pořádané Akce bude zaplaceno na místě Akce nebo bude zaplaceno ještě před konáním Akce na bankovní účet minimálně 5 dní před datem Akce.

4. Stornování přihlášky

Odhlásíte-li se z Akce s předstihem kratším než 14 dnů před jejím zahájením, bude Vám vráceno 50 % ze zaplacené částky.

Můžete rovněž navrhnout převedení platby na jinou Akci a tím automaticky akceptuje tyto Podmínky, a to v případě, že o tom předem informujete.

Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení (absolvování) Akce odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného, ať už se na Akci nedostavíte nebo ji z jakéhokoliv důvodu předčasně opustíte.

Pokud má Akce více částí, jen ve vyjímečných případech ( např.vážné rodinné důvody ) lze část z ní absolvovat s jinou skupinou v jiném termínu, nejpozději však do dvou měsíců a po souhlasu nové skupiny. Po delší době lze Akci absolvovat jen od samého začátku. Na Akce a konzultace se nevztahuje reklamace.

5. Odvolání Akce
Pořadatel může Akci odvolat nebo změnit její termín. V takovém případě Vás budeme obratem informovat. Bude-li to možné, nabídneme Vám převedení Vaší platby na jiný termín nebo na jinou Akci. Nebude-li Vám to vyhovovat, vrátíme Vám platbu v plné výši.

6. Vymezení zodpovědnosti

a) Účast na Akci je dobrovolnáAkce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

b) Účastník je v celém průběhu Akce odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

c) Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude kurzovné navráceno. Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.

 

7. Různé
Během konání Akce platí pro účastníky zákaz užívání alkoholu, drog a jiných omamných látek.